Är du lärare, forskare eller annan person med uppdrag att undervisa? Dessa sidor innehåller information med anknytning till utbildning och om vad universitetet erbjuder i form av pedagogiskt stöd samt vilka resurser och metoder som du kan använda i din undervisning.

Varje torsdag under terminstid kl. 13.00 – 15.00 finns möjlighet för dig som lärare att träffa våra universitetspedagogiska utvecklare för handledning i vår drop-in i Zoom.

Det kan gälla frågor om lärplattformen, olika verktyg för teknikstött lärande eller om du behöver ett bollplank i frågor kring högskolepedagogik, kursutveckling eller pedagogisk meritering

Gå till vår drop-in i Zoom