Här hittar du information och vägledning inom området studieadministration.

Antagningsfunktionen

Mittuniversitetets Antagningsfunktion genomför antagning till universitetets utbildningar på grundnivå och avancerad nivå samt till uppdragsutbildning. På dessa sidor publicerar vi information om...

Atlas - Utbildningsdatabas

Atlas är Mittuniversitetets utbildningsdatabas som hjälper oss att ha god kontroll och kvalitet på våra kurs- och utbildningsplaner samt ger oss ett stöd i arbetet med utbildningsutbudet. Atlas är...

Examen

...betyder bland annat det bevis som erhålls efter en genomgången utbildning. Examensbeviset intygar att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor upp till en viss nivå och ino...

Forskningsdatabasen

Mittuniversitetets forskningsdatabas används för upprättande och uppföljning av individuella studieplaner för doktorander.

Ladok för anställda

Ladok är vårt studiedokumentationssystem som omfattar studerande på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här rapporterar du utbildningsresultat, administrerar webbregistrering, tentamenstillf...

Schema

Här ser du alltid ditt aktuella program och kursschema.

Tillgodoräknande

Beslut om att viss utbildning, kunskap eller färdigheter för­värvade i yrkesverksamhet får ingå i kurs, ämne, program eller examen.