Från och med höstterminen 2020 erbjuder Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS) behörighetsgivande kurser i högskolepedagogik. Du som arbetar som universitetslärare vid Mittuniversitetet är varmt välkommen att anmäla dig till kurserna.

Industridesign

Den behörighetsgivande utbildningen i högskolepedagogik ska omfatta sammanlagt 10 veckors heltidsstudier, motsvarande 15 hp på avancerad nivå, enligt SUHF:s rekommendationer (Rek 2016:1). SUHF har även formulerat gemensamma mål för den behörighetsgivande utbildningen som alla lärosäten rekommenderas att följa.

Enligt rektorsbeslutet Dnr MIUN 2020/94 ges utbildningen av Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd. Det behörighetsgivande kurspaketet vid Mittuniversitetet består av fem kurser; fyra i det fasta kursutbudet samt en valbar kurs. Varje kurs omfattar två veckors heltidsstudier på kvartsfart, motsvarande 3 hp, och du kan delta från valfri campusort. Du behöver alltså genomföra minst fem kurser för att få behörighet som universitetslärare.

Kurserna anknyter på olika sätt till Mittuniversitetets strategi och då särskilt till livslångt lärande, digitalisering, hållbar utveckling, internationalisering och lika villkor. I en av baskurserna får du möjlighet att genomföra ett pedagogiskt projekt med utgångspunkt i din egen verksamhet.

Kurserna erbjuds både på svenska och på engelska. Oftast samkör vi kurserna, vilket innebär att om det finns engelskspråkiga deltagare så ges kursen på engelska, annars är huvudspråket svenska. Du kan alltid genomföra examinationsuppgifter på det språk du behärskar bäst och studiegrupperna formas utifrån önskemål på språk.

Kursutbud

Följande kurser ges i det fasta utbudet:

  1. Högre utbildning i sitt sammanhang (hösttermin)
  2. Läraren och undervisningen (hösttermin)
  3. Studenten och lärandet (hösttermin)
  4. Pedagogiskt utvecklingsarbete (vårtermin)

Observera att för kursen Pedagogiskt utvecklingsarbete behöver du ha läst minst två av de andra kurserna ovan.

Följande kurser är valbara:

Detaljerade kursbeskrivningar samt anmälningsformulär finns tillgängliga via länkarna ovan.

Anmälan

Kurserna är kostnadsfria och vänder sig till dig som är anställd vid Mittuniversitetet. Förkunskapskravet är examen från en högskoleutbildning. Anmälan för höstens kurser öppnar i februari och för vårens kurser i oktober. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrat hos prefekt eller motsvarande.

För mer information om hur det fungerar med högskolepedagogiken, se vår FAQ.

Kontakt

Helen Asklund

Universitetspedagogisk utvecklare|Educational Developer

010-1427893