Från och med höstterminen 2020 erbjuder Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS) behörighetsgivande kurser i högskolepedagogik. Du som arbetar som universitetslärare vid Mittuniversitetet är varmt välkommen att anmäla dig till kurserna.

Industridesign

Den behörighetsgivande utbildningen i högskolepedagogik ska omfatta sammanlagt 10 veckors heltidsstudier, motsvarande 15 hp på avancerad nivå, enligt SUHF:s rekommendationer (Rek 2016:1). SUHF har även formulerat gemensamma mål för den behörighetsgivande utbildningen som alla lärosäten rekommenderas att följa.

Enligt rektorsbeslutet Dnr MIUN 2020/94 ges utbildningen av Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd. Det behörighetsgivande kurspaketet vid Mittuniversitetet består av fem kurser. Därutöver erbjuds ett antal fristående kurser. Varje kurs omfattar två veckors heltidsstudier, motsvarande 3 hp, och du kan delta från valfri campusort. De flesta kurserna ges på kvartsfart. 

Kurserna anknyter på olika sätt till Mittuniversitetets strategi och då särskilt till livslångt lärande, digitalisering, hållbar utveckling, internationalisering och lika villkor. I en av de behörighetsgivande kurserna får du möjlighet att genomföra ett pedagogiskt projekt med utgångspunkt i din egen verksamhet.

De flesta av våra kurser erbjuds på både svenska och engelska. Ofta samkör vi kurserna, vilket innebär att om det finns engelskspråkiga deltagare så ges kursen på engelska, annars är huvudspråket svenska. Du kan alltid genomföra examinationsuppgifter på det språk du behärskar bäst och studiegrupperna formas utifrån önskemål om språk.

Kursutbud

Följande kurser ges i det fasta, behörighetsgivande, utbudet:

  1. Högre utbildning i sitt sammanhang (hösttermin)
  2. Läraren och undervisningen (hösttermin)
  3. Studenten och lärandet (hösttermin)
  4. Pedagogiskt utvecklingsarbete (vårtermin)
  5. Teknikstött lärande (vårtermin)

Observera att du behöver ha läst minst två av de andra kurserna ovan för att gå kursen Pedagogiskt utvecklingsarbete.

Därutöver erbjuder vi följande valbara kurser:

Detaljerade kursbeskrivningar samt anmälningsformulär finns tillgängliga via länkarna ovan.

Anmälan

Kurserna är kostnadsfria och vänder sig till dig som är anställd vid Mittuniversitetet. Förkunskapskravet är examen från en högskoleutbildning.

Anmälan till höstens kurser öppnar tisdag vecka 9 och till vårens kurser tisdag vecka 40. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrat hos prefekt eller motsvarande.

För mer information om hur det fungerar med högskolepedagogiken, se vår FAQ.

Kontakt

Henrik Brandén

Universitetspedagogisk utvecklare|Educational Developer

010-1428311