Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS) erbjuder kurser i högskolepedagogik. Du som arbetar som universitetslärare vid Mittuniversitetet är varmt välkommen att anmäla dig.

Industridesign

Kursutbud

Följande kurser ges i det fasta, behörighetsgivande, basutbudet:

 1. Högre utbildning i sitt sammanhang (hösttermin)
 2. Läraren och undervisningen (hösttermin)
 3. Studenten och lärandet (hösttermin)
 4. Pedagogiskt utvecklingsarbete (vårtermin)
 5. Teknikstött lärande (vårtermin)

För att gå kursen Pedagogiskt utvecklingsarbete behöver du ha läst minst två av de andra kurserna ovan.

Därutöver erbjuds följande valbara kurser:

 1. Akademisk litteracitet (vårtermin)
 2. Att skriva en pedagogisk portfölj (vårtermin)
 3. Lärande för hållbar utveckling (vårtermin)
 4. Normkritisk pedagogik (ges nästa gång VT23)

Varje kurs omfattar två veckors heltidsstudier, motsvarande 3 hp. De flesta kurserna ges på kvartsfart. Kurserna ges på distans. Detaljerade kursbeskrivningar finns tillgängliga via länkarna ovan.

Anmälan

Kurserna är kostnadsfria och vänder sig till dig som är anställd vid Mittuniversitetet. Förkunskapskravet är examen från en högskoleutbildning.

Anmälan till höstens kurser öppnar tisdag vecka 9 och till vårens kurser tisdag vecka 40. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrat hos prefekt eller motsvarande. Anmälningsformulär finns tillgängliga via länkarna ovan. Varje kurs söks var för sig.

Om kurserna

Kurserna

 • erbjuds regelbundet på svenska och engelska. Du kan alltid genomföra examinationsuppgifter på det språk du behärskar bäst och studiegrupperna formas utifrån önskemål om språk.
 • knyter an till Mittuniversitetets strategi och då särskilt till livslångt lärande, digitalisering, teknikstött lärande, hållbar utveckling, internationalisering och lika villkor. I en av de behörighetsgivande kurserna får du möjlighet att genomföra ett pedagogiskt utvecklingsarbete med utgångspunkt i din egen verksamhet.
 • följer den nationella rekommendation som Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har formulerat för behörighetsgivande utbildning i högskolepedagogik vid svenska lärosäten. Enligt rekommendationen är omfattningen sammanlagt 10 veckors heltidsstudier, motsvarande 15 hp på avancerad nivå. Rekommendationen är också att alla svenska lärosäten ska ha samma mål för den behörighetsgivande utbildningen.
 • ges av Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS) enligt rektorsbeslut (Dnr MIUN 2020/94).

Frågor?

För mer information, se FAQ om högskolepedagogik.

Kontakt

Henrik Brandén

Universitetspedagogisk utvecklare|Educational Developer

010-1428311