Kontakta HUV-fakulteten | miun.se

Fakulteten för humanvetenskap leds av dekanen som till sin hjälp har en prodekan och två vicedekaner. Fakulteten har ett kansli med flera olika funktioner. Nedan ser du samtliga medarbetare på kansliet och deras kontaktuppgifter.

T.f. prodekan

Övriga medarbetare

Chefer på fakultetskansliet

Karin Olsson, kanslichef
Mia Wiklander, utbildningsadministrativ chef
Maria Evans, forskningsadministrativ chef

Handläggare nämnds- och ledningsstöd

Pontus Cavallie-Wase, handläggare, sekreterare fakultetsnämnd
Sara Häggström, handläggare råd för utbildning på forskarnivå, RUF
Karin Knobloch, vik. handläggare råd för utbildning på forskarnivå, RUF
Louise Malmgren, handläggare anställningsråd, AR
Maria Hjalmarsson, handläggare grundutbildningsråd, GRU

Fakultetshandläggare planering

Sundsvall

Cecilia Kankaanoja, HSV 
Jenny Berglind Borin, HOV
Katarina Näslund, HSV, UTV

Östersund

Sandra Wahlqvist, PSO
Sara Lindahl, EJT

Fakultetshandläggare utbildning

Sundsvall

Carina Ring, HSV
Carina Åhlund, EJT
Lina Larsson HOV
Maria Hedlund, HSV
(Matilda Dahlén) vikarie Johanna Strid, HSV, UTV
Sanna Jansson, UTV
Susanne Eriksson,(f. d. Ståhlberg) HOV, UTV
Åsa Nyberg, HSV, UTV

Östersund

Anna Vedin, Moodlesupport
Annika Jonsson, HOV, PSO
Jenny Halvardsson, vikarie HOV
(Joakim Pettersson) vikarie Jessica Lilja Agerberg, EJT, UTV
Maria Görlin, UTV, HSV, EJT
Maria Ström, PSO
Maria Stigenius, EJT

Handläggare institutions- och forskningsstöd

Corné de Beer, FGF, Forum för genusforskning; CER, Centrum för forskning om ekonomiska relationer; EJT
Larsåke Lindström, NVC, Nationellt Vintersportcentrum; HOV
Märit Christensson
, ETOUR, Turismforskningsinstitutet; EJT
Anna Scherdin, PSO
Magnus Nordqvist, HSV
Katarina Näslund, UTV

Sidan uppdaterades 2023-08-22