Fakulteten för humanvetenskap leds av dekanen som till sin hjälp har en prodekan och två vicedekaner. Fakulteten har ett kansli med flera olika funktioner. Nedan ser du samtliga medarbetare på kansliet och deras kontaktuppgifter.

Övriga medarbetare

Chefer på fakultetskansliet

Karin Olsson, kanslichef
Mia Wiklander, utbildningsadministrativ chef
Maria Evans, forskningsadministrativ chef

Handläggare nämnds- och ledningsstöd

Pontus Cavallie-Wase, handläggare, sekreterare fakultetsnämnd
Sara Häggström, handläggare råd för utbildning på forskarnivå, RUF
Louise Malmgren, handläggare anställningsråd, AR
Anna Scherdin, kvalitetshandläggare, vik. handläggare grundutbildningsråd, GRU
Maria Hjalmarsson, handläggare grundutbildningsråd, GRU

Fakultetshandläggare planering

Sundsvall

Cecilia Kankaanoja, HSV 
Jenny Berglind Borin, HOV
Katarina Näslund, HSV, UTV

Östersund

Sandra Wahlqvist, PSO
Sara Lindahl, EJT

Fakultetshandläggare utbildning

Sundsvall

Carina Ring, HSV
Carina Åhlund, EJT
Lina Larsson HOV
Maria Hedlund, HSV
(Matilda Dahlén) vikarie Johanna Strid, HSV, UTV
Sanna Jansson, UTV
Susanne Ståhlberg, HOV, UTV
Åsa Nyberg, HSV, UTV

Östersund

Anna Vedin, Moodlesupport
Annika Jonsson, HOV, PSO
Jenny Halvardsson, vikarie HOV
(Joakim Pettersson) vikarie Jessica Lilja Agerberg, EJT, UTV
Maria Görlin, UTV, HSV, EJT
Maria Sundberg, PSO
Maria Stigenius, EJT

Fakultetshandläggare forskning

Corné de Beer, FGV, Forum för genusvetenskap, och CER, Centrum för forskning om ekonomiska relationer
Larsåke Lindström, RCR, Risk and Crisis Research Centre, och NVC, Nationellt Vintersportcentrum
Märit Christensson
, ETOUR, Turismforskningsinstitutet

Sidan uppdaterades 2023-01-03