Fakulteten för humanvetenskap (HUV)

Fakulteten omfattar humaniora, utbildningsvetenskap, omvårdnad, hälsovetenskap och de samhällsvetenskapliga institutionerna på universitetet. Fakultetens verksamhet är organiserad i sex institutioner för utbildning och forskning.

Dekan

Anna Olofsson

Professor|Professor

010-142 84 67