Syftet med Mittuniversitetets kvalitetssystem är att skapa förutsättningar och struktur för kvalitetssäkring och systematisk kvalitetsutveckling av universitetets utbildning och forskning.

Ekonomi 2

Kvalitetssystem för utbildning

Centrala utgångspunkter i Mittuniversitetets kvalitetssystem för utbildning är Högskolelagen, Högskoleförordningen samt de standarder och riktlinjer som är generella för all högre utbildning i Europa. Kvalitetssystemet för utbildning omfattar följande tre system:

Kvalitetssystem för forskning

Centrala utgångspunkter i Mittuniversitetets kvalitetssystem för forskning är det gemensamma ramverket för lärosätenas kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning som utarbetats av SUHF. Kvalitetssystemet för forskning omfattar de universitetsgemensamma delarna för forskning.

Huvuddelen av arbetet med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning bedrivs inom fakulteterna och finns beskrivet i deras rutiner.

Kontakt

Eva Dannetun

Prorektor |Pro vice-chancellor

010-1428543

Håkan Wiklund

Prorektor |Pro vice-chancellor

010-1428385

Mona Vesslegård

Verksamhetscontroller|Controller

010-1428430