Ett gemensamt utvärderingssystem för att stärka utbildningskvaliteten har införts vid Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet. Här finns mer information om utvärderingssystemet, de utvärderingar som pågår och de som har avslutats.

Aktuellt

Treklövern utvärderar utbildningar i musik och ljudproduktion

Treklöverns utvärderingsrunda har kommit till kluster 23, utbildningar i musik och ljudproduktion. Den 26 augusti var det upptaktsmöte och nästa steg är att respektive lärosäte arbetar vidare med sina självvärderingar. För Mittuniversitetet är det ljudproduktion som utvärderas.

2021-09-08

Treklöver-intervjuer för kluster 16 genomförda

Den tredje delen av Treklöverutvärderingen av ämnena teknisk fysik, elektronik, elektroteknik, på Mittuniversitetet är avslutad i och med de ZOOM-intervjuer med lärare och studenter som genomfördes idag. Rapporten beräknas klar i slutet av oktober.

2021-05-11

Socialt arbete utvärderas inom Treklövern

Ny utvärderingsomgång för kluster 21, där bland annat socialt arbete ingår, har startat. För Mittuniversitetet är generella examensnivåer samt socionomprogrammet och masterprogrammet i socialt arbete aktuella.

2021-02-03

Kontakt

Håkan Wiklund

Prorektor |Pro vice-chancellor

010-1428385

Lena Lenner

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

010-1428273

Anna Scherdin

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

010-1428996