Utbildningsutvärderingar inom Treklövern

Mittuniversitetet har, tillsammans med Karlstads universitet och Linnéuniversitetet, ett gemensamt utvärderingssystem för att stärka utbildningskvaliteten. Här finns mer information om utvärderingssystemet, de utvärderingar som pågår och de som har avslutats.

Aktuellt

Kontakt

Lena Lenner

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

+46 (0)10-1428273

Anna Scherdin

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

+46 (0)10-1428996

Sidan uppdaterades 2023-06-02