Utbildningsutvärderingar inom Treklövern

Ett gemensamt utvärderingssystem för att stärka utbildningskvaliteten har införts vid Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet. Här finns mer information om utvärderingssystemet, de utvärderingar som pågår och de som har avslutats.

Aktuellt

Treklöver-rapport inom elektronik, elektroteknik och teknisk fysik är klar

Rapporten lyfter goda exempel som bra arbetslivsanknytning, god koppling till forskningen samt bra fokus på studenternas lärande och varierande examinationsformer. Att jobba vidare på är metoder för kursutvärdering och återkoppling till studenter på arbeten och inlämningsuppgifter.

2021-11-02

Treklövern utvärderar utbildningar i musik och ljudproduktion

Treklöverns utvärderingsrunda har kommit till kluster 23, utbildningar i musik och ljudproduktion. Den 26 augusti var det upptaktsmöte och nästa steg är att respektive lärosäte arbetar vidare med sina självvärderingar. För Mittuniversitetet är det ljudproduktion som utvärderas.

2021-09-08

Kontakt

Håkan Wiklund

Prorektor |Pro vice-chancellor

+46101428385

Lena Lenner

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

+46101428273

Anna Scherdin

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

+46101428996