Ansökan till utbildning på forskarnivå NMT fakulteten.

Till utbildning på forskarnivå får, enligt högskoleförordningen, endast så många doktorander antas som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och har studiefinansiering.