Ansökningsprocess ALP‑medel

Årligen avsätts medel för strategiska utvecklingsprojekt däribland allmänna lärosätesprojektmedel (ALP). Syftet med ALP-medlen är att stimulera Mittuniversitetets utveckling genom nyskapande projekt som kan fungera som piloter eller förstudier för en bredare användning inom lärosätet.

Sidan uppdaterades 2024-03-11