Higher Education and Digitalisation

Higher Education and Digitalisation (HEaD) är ett femårigt projekt med övergripande syfte att stärka Mittuniversitetets position i det teknikstödda och livslånga lärandet.

Risk- och krishanteringsprogrammet

Sidan uppdaterades 2024-02-26