Pågående och avslutade utvecklingsarbeten

Här kan du se alla utvecklingsarbeten, både pågående men även avslutade.

Interaktiva medier

Syftet med projektet är att utvärdera tillgängliga verktyg för asynkrona interaktiva moduler i distansundervisning och utvärdera dess inverkan på studenternas inlärning och interaktion mellan...

Kommunikativ kursutveckling - DISA

Projektet syftar till att utveckla en ny arbetsmodell för studentnära utveckling och en pedagogiskt genomtänkt kursstruktur med lämpliga digitala verktyg och audiovisuella inslag.

Litteratur och skrivande

Projektet har som syfte att vidareutveckla e-lärandets pedagogiska dimensioner inom det nya kandidatprogrammet "Litteratur och skrivande".

Simuleringsteknologi inom omvårdnad

Projektets syfte är att utveckla en didaktisk verktygslåda för studenters lärande genom att använda simuleringsteknologi i distansundervisning.

SPEDAT – Spel för datalogiskt tänkande

Gruppen bakom projektet avser utveckla ett lärspel för studenter som påbörjar sin första kurs i programmering och hoppas förbättra både genomströmning och måluppfyllelse på programmeringskurserna.

Synkron hybridundervisning inom turismprogrammet

Projektet fokuserar på de behov som uppstår vid planering och genomförande av synkron hybridundervisning samt på utvecklingen av en fungerande modell för synkron hybridundervisning som kan tillämpa...

Sidan uppdaterades 2023-10-27