Pågående och avslutade utvecklingsarbeten

Här kan du se alla utvecklingsarbeten, både pågående men även avslutade.

Lärosätesövergripande AI-projekt

I år startades för första gången en lärosätesövergripande projektgrupp dit individuella deltagare fick anmäla intresse för att arbeta med utveckling kring generativ AI i högre utbildning.

SPEDAT – Spel för datalogiskt tänkande

Gruppen bakom projektet avser utveckla ett lärspel för studenter som påbörjar sin första kurs i programmering och hoppas förbättra både genomströmning och måluppfyllelse på programmeringskurserna.

Sidan uppdaterades 2023-10-27