Projektstöd för interna projekt - FAQ

Checklistor och verktyg för projektmodellens olika steg

Idé och behov

Förberedelse

Genomförande

Mall

Statusrapport

Verktyg

Att göra-lista (xlsx)

Aktivitetsplan (xlsx)

Skriv "a" i kolumnen för utfört så blir det en "bock"

Tips och hjälpmedel för projektmöten 

Överlämnande och avslut

Nyttorealisering

Nyttorealisering är inte en fristående process utan syr ihop verksamhetens befintliga styr- och ledningsprocesser för att samverka mot det gemensamma målet att realisera den förändring man föresatt sig. Det är ett aktivt och systematiskt arbete med att säkerställa och optimera nyttan med de förändringar som ska genomföras. För ytterligare information se riktlinjerna för styrning av interna projekt.

Processen för nyttorealisering kommer att preciseras framöver i det fortsatta arbetet med att utveckla projektmodellen.  

Övriga tips och råd

Inför systembyte