Projektstöd för interna projekt ‑ FAQ

Checklistor och verktyg för projektmodellens olika steg

Idé, behov och verktygslåda

Förberedelse

Genomförande

Mall

Statusrapport

Verktyg att använda under projektet

Vertyg - arbetshandbok för projektet

Att göra-lista (xlsx)

Aktivitetsplan (xlsx)

Skriv "a" i kolumnen för utfört så blir det en "bock"

Tips och hjälpmedel för projektmöten 

Ett bra verktyg för samarbete inom ett projekt är att använda Teams. Här kan projektgruppen samla dokument och föra diskussioner. Det finns också appar för planering och uppföljning av aktiviteter som kan användas, ex. vis Planner och Lists. Om ni använder Teams måste ni vara medveten om vilken information som får hanteras, läs mer i Rutinbeskrivning för digitala arbetsytor.

Råd för bättre mötesinnehåll

Överlämnande och avslut

Övriga tips och råd

Sidan uppdaterades 2023-10-13