Kunskap kopplad till covid-19/corona

Pandemin påverkar många delar av samhället. Delar som vi på Mittuniversitetet forskar om. Här samlar vi forskning som på ett eller annat sätt knyter an till den pågående pandemin.

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen KUNSKAP KOPPLAD TILL COVID-19/CORONA. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 32 svenska sidor och 5 engelska sidor som är taggade med KUNSKAP KOPPLAD TILL COVID-19/CORONA. Innehållet kan variera beroende på språk.

Coronakrisens effekt på resandet i fokus

7 av 10 tror inte att Coronakrisen kommer att påverka deras inrikesresande på sikt. Det framgår av drygt 1300 svar i den sms-enkät där forskningscentren ETOUR och RCR på Mittuniversitetet kartlägge...

3D-printade visir till sjukvården

Coronapandemin har skapat ett stort behov av skyddsvisir till sjukvården i regionen och Mittuniversitetet hjälper till på olika sätt. Institutionerna Design och Teknisk Design samt forskningscentre...

8000 sms-enkäter i ny studie om Corona och resande

I spåren av den pågående pandemin har resandet minskat drastiskt. I en ny studie kommer forskningscentren ETOUR och RCR på Mittuniversitetet att kartlägga hur människors beteende kopplat till turis...