Kunskap kopplad till covid-19/corona

Kunskap kopplad till covid-19/corona

Pandemin påverkar många delar av samhället. Delar som vi på Mittuniversitetet forskar om. Här samlar vi forskning som på ett eller annat sätt knyter an till den pågående pandemin.

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen KUNSKAP KOPPLAD TILL COVID-19/CORONA. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 36 svenska sidor och 6 engelska sidor som är taggade med KUNSKAP KOPPLAD TILL COVID-19/CORONA. Innehållet kan variera beroende på språk.

Gravida kvinnor intervjuas i ny Coronastudie

Kvinnors upplevelse av att vara gravid under pandemin står i fokus i en ny studie från Mittuniversitetet. Intervjuer med gravida kvinnor ska ge en bild av hur kvinnorna påverkats av förändringar so...

Coronakrisens effekt på resandet i fokus

7 av 10 tror inte att Coronakrisen kommer att påverka deras inrikesresande på sikt. Det framgår av drygt 1300 svar i den sms-enkät där forskningscentren ETOUR och RCR på Mittuniversitetet kartlägge...