Mål 13 ‑ Bekämpa klimatförändringar

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Globala målen

Hållbar marksanering och biorediation av förorenad mark är några av de områden vi forskar om.

​Här kan du läsa hur Mittuniversitets forskning och utbildning bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030).

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen MÅL 13 - BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGAR. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 10 svenska sidor och 6 engelska sidor som är taggade med MÅL 13 - BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGAR. Innehållet kan variera beroende på språk.

Klimatförändringen blir ny universitetsutbildning

Hur ser förutsättningar och villkor ut för en långsiktigt hållbar utveckling under den pågående klimatförändringen? Det är en av kärnfrågorna i den nya utbildning kring klimatförändring, politik oc...

BioRem Fiber

Projektet BioRem Fiber utvecklar marknadsanpassad miljöteknik för att ta upp och sanera fiberbankar och fiberrika sediment längs Västernorrlands kust. Bioremedieringen sker med hjälp av svamp,...

SHREC-projektet

SHREC-projektet hanterar utmaningen med övergången till koldioxidsnål energi. Syftet är att underlätta för företag och hushåll att investera i förnybar energianvändning för att sänka sina...

Härnösands kommun

Härnösands kommun och Mittuniversitetet har ett samverkansavtal som stärker kopplingen mellan forskning, samhälle och näringsliv och skapar en gemensam kraft för utveckling och hållbar tillväxt.

Sidan uppdaterades 2023-12-15