Gemensamma förvaltningen

Gemensamma förvaltningen svarar för myndighetsuppgifter och biblioteksverksamhet samt samordning och service till universitetets ledning, nämnder och avdelningar. Den ska präglas av professionalism, effektivitet och hög kvalitet.

Kontakt

Lotten Glans

Förvaltningschef|Förvaltningschef

010-142 88 81