Gemensamma förvaltningen

Spara favorit 6 okt oktober 2016

Gemensamma förvaltningen svarar för myndighetsuppgifter samt samordning och service till universitetets ledning, nämnder och avdelningar. Den ska präglas av professionalism, effektivitet och hög kvalitet.

Gemensamma förvaltningen

Antagningsavdelningen (ANTA)

Välkommen till Antagningsavdelningens sida, här berättar vi kort om vårt uppdrag, vilka vi är och hur vi organiserat vårt arbete inom avdelningen samt annat som kan vara till nytta att känna till för dig som medarbetare inom akademin och förvaltningen.

Campusservice (CAMP)

Campusservice ger stöd och service på alla campusorter.

Ekonomiavdelningen (EKO)

Ekonomiavdelningen, EKO, svarar för ekonomistyrning och -uppföljning, bokföring, redovisning, budget, prognos, bokslut, projektstöd samt fakturahantering. EKO ansvarar även för resetjänst.

HR-avdelningen (HR)

HR-avdelningen vid Mittuniversitetet finns representerad på Mittuniversitetets båda campusorter, Sundsvall och Östersund.

IT-avdelningen (IT)

IT-avdelningen är en del av Mittuniversitetets samlade IT verksamhet.

Student- och universitetsservice (SUSS)

Avdelningen har till uppgift att arbeta med service till nuvarande och potentiella studenter och till universitetets medarbetare.

Studieadministration (STUA)

Avdelningen för studieadministration är en avdelning inom Mittuniversitetets förvaltning som arbetar med såväl myndighets- som studentrelaterade frågor och avdelningen samlar många funktioner som är viktiga för studenternas upplevelser av sin studietid.

Universitetsledningens stab (ULS)

Universitetsledningens stab lyder direkt under förvaltningschefen.

Kontaktuppgifter

Håkan Stenström
Förvaltningschef

Kontaktuppgifter

Lena Stenmark
Förvaltningschefens sekreterare