Gemensamma förvaltningen svarar för myndighetsuppgifter och biblioteksverksamhet samt samordning och service till universitetets ledning, nämnder och avdelningar. Den ska präglas av professionalism, effektivitet och hög kvalitet.

Kontakt

Lotten Glans

Förvaltningschef|Förvaltningschef

010-142 88 81