Gemensamma förvaltningen

Spara favorit 6 okt oktober 2016

Gemensamma förvaltningen svarar för myndighetsuppgifter samt samordning och service till universitetets ledning, nämnder och avdelningar. Den ska präglas av professionalism, effektivitet och hög kvalitet.

Gemensamma förvaltningen

Antagningsavdelningen (ANTA)

Välkommen till Antagningsavdelningens sida, här berättar vi kort om vårt uppdrag, vilka vi är och hur vi organiserat vårt arbete inom avdelningen samt annat som kan vara till nytta att känna till för dig som medarbetare inom akademin och förvaltningen.

Campusservice (CAMP)

Campusservice ger stöd och service på alla campusorter.

Ekonomiavdelningen (EKO)

Ekonomiavdelningen, EKO, svarar för ekonomistyrning och -uppföljning, bokföring, redovisning, budget, prognos, bokslut, projektstöd samt fakturahantering. EKO ansvarar även för resetjänst.

HR-avdelningen (HR)

HR-avdelningen vid Mittuniversitetet finns representerad på Mittuniversitetets båda campusorter, Sundsvall och Östersund.

IT-avdelningen (IT)

IT-avdelningen är en del av Mittuniversitetets samlade IT verksamhet.

Student- och universitetsservice (SUSS)

Student- och universitetsservice (SUSS) har i uppdrag att tillhandahålla stöd och service till presumtiva och befintliga studenter, universitetets anställda och besökare. Avdelningen erbjuder stöd och service inom områden som tentamen- och schemaadministration, allmän studievägledning, stöd till studenter med funktionshinder, administration av högskoleprovet, studenthälsan och hantering av in- och utresande studenter. Inom avdelningen finns även ett universitetsgemensamt Servicecenter.

Studieadministration (STUA)

Avdelningen för studieadministration är en avdelning inom Mittuniversitetets förvaltning som arbetar med såväl myndighets- som studentrelaterade frågor och avdelningen samlar många funktioner som är viktiga för studenternas upplevelser av sin studietid.

Universitetsledningens stab (ULS)

Universitetsledningens stab lyder direkt under förvaltningschefen.

Kontaktuppgifter

Lotten Glans
Förvaltningschef

Kontaktuppgifter

Lena Stenmark
Förvaltningschefens sekreterare