Mittuniversitetets övergripande verksamhetsstöd till institutioner, avdelningar och universitetsledning. I nära samarbete med våra intressenter arbetar vi utifrån utbildningens och forskningens drivkrafter och förutsättningar. Vårt arbete präglas av professionalism, effektivitet och hög kvalitet.

 

 

Kontakt

Lotten Glans

Förvaltningschef|Förvaltningschef

010-1428881