Mittuniversitetets övergripande verksamhetsstöd till institutioner, avdelningar och universitetsledning. I nära samarbete med våra intressenter arbetar vi utifrån utbildningens och forskningens drivkrafter och förutsättningar. Vårt arbete präglas av professionalism, effektivitet och hög kvalitet.

Kontakt

Lotten Glans

Förvaltningschef|Förvaltningschef

+46 (0)10-1428881