Mittuniversitetets övergripande verksamhetsstöd till institutioner, avdelningar och universitetsledning. I nära samarbete med våra intressenter arbetar vi utifrån utbildningens och forskningens drivkrafter och förutsättningar. Vårt arbete präglas av professionalism, effektivitet och hög kvalitet.

Kontakt

Lotten Glans

Förvaltningschef|Head of Administration

+46 (0)10-1428881

Sidan uppdaterades 2022-08-31