Studentsamarbeten

Spara favorit 5 nov november 2018

Våra studenter vill ha kontakt med arbetsgivare och få praktiska yrkeserfarenheter redan under studietiden. Genom praktik, examensarbeten och andra former av utbyten hoppas vi att ni vill ta del av studenternas kunskap och kreativitet. Det ger er dessutom möjlighet att lära känna framtidens medarbetare!

Ta emot en praktikant

Många av våra utbildningar innehåller praktikperioder där studenten är verksam på en arbetsplats under en längre period. Det ger er chans att lära känna en potentiell framtida medarbetare och ta del av färsk kunskap.
Läs mer om praktik

Låt ett examensarbete bidra till ny kunskap

Studenten avslutar oftast sin utbildning med ett examensarbete. Då ska studenten självständigt genomföra en studie. Denna studie kan grunda sig på ett problem som ni har definierat inom företaget.
Läs mer om examensarbeten

Bli mentor till en student

Mentorprogrammet är ett sätt för dig att möta en student och få ta del av hur morgondagens medarbetare tänker och hur utbildningen är upplagd idag.
Läs mer om Mentorprogrammet

Ge skarpa uppdrag till studenter

Testa studenternas kunskap genom att låta dem ta sig an er verksamhets utmaning och leverera kreativa idéer och lösningar.  
Anmäl skarpa uppdrag till studenter 

Visa upp er verksamhet för studenterna

Det finns olika möjligheter att visa upp er och också rekrytera studenter, framtidens medarbetare, på plats. Du kan hålla gästföreläsning, delta på arbetsmarknadsmässor, utlysa uppsatstävling/ stipendier, ställa ut på våra campus och exjobbsdagar.

 

Kompetenskontrakt

Kompetenskontraktet

Skaffa dig tillgång till framtidens kompetens!

Läs mer om hur du kan teckna ett Kompetenskontrakt

Karriärsök

Karriärsök

Nå studenterna på ett snabbt och enkelt sätt.

Annonsera kostnadsfritt i vår Karriärsök

"Skapa fler samarbeten"

"Skapa fler samarbeten" är en folder med goda exempel på olika studentsamarbeten och om hur dessa fungerar.

Läs foldernLyssna

Examensarbete gav resultat

Tidigare studenten Kajsa Nilssons examensarbete gav resultat för både Kajsa och företaget Woolpower AB. 

Läs hela intervjun

Kontakta våra utbildningar

Diskutera samarbete med studenter direkt med våra utbildningar. 

Våra utbildningar