Gymnasiesamverkan

Spara favorit 9 jan januari 2019

Mittuniversitetet samverkar idag med regionens gymnasieskolor på många olika sätt. Det finns det goda exempel på! På denna sida kan ni läsa om och ta del av denna samverkan.

Vetenskapsdagen

Vetenskapsdagen är en aktivitet som riktar sig till gymnasieelever på högskoleförberedande program (EK/ES/HU/NA/SA/TE).
Vetenskapsdagen ger en möjlighet för eleverna i regionen att ta del av aktuell forskning på ett inspirerande och lättillgängligt sätt. Syftet är framförallt att ge eleverna en uppfattning om olika ämnesområden vid universitetet och ge inspiration till det gymnasiearbete de skall utföra under årskurs 3. Arrangemanget är ett led i universitetets satsning på regional samverkan.

Presentationer och annat material från tidigare Vetenskapsdagar finns tillgängliga under Arkiv Vetenskapsdagar

Fortbildningsdagar vecka 44

Fortbildningsdag för skolans personal brukar arrangeras under höstlovsveckan, vecka 44. Dokumentation från tidigare Fortbildningsdagar hittas i arkivet.

Det Regionala utvecklingsnätverket, RUN, erbjuder även olika kompetensutvecklingsinsatser och mötesplatser/former för skolans personal.
Läs mer om RUN

Nätverksträffar för samverkanssamordnare

Målgruppen för nätverket och träffarna är samverkanssamordnarna på regionens gymnasieskolor samt samordnare på Mittuniversitetet. På sidan ovan går det att läsa mer om syftet med nätverket.

Öppna föreläsningar

Mittuniversitetet erbjuder möjligheten att delta på en rad olika föreläsningar. Dessa öppna föreläsningar kan alltså rikta sig till både bred allmänhet men även specifikt till gymnasielärare och eller gymnasieelever. Ett sådant exempel är Skolverkets och Kungliga vetenskapsakademiens inspirationsdagar (som arrangeras via landets lärosäten). Bästa sättet att få information om dessa är att titta på hemsidan.

Kalendarium MIUN

Gästföreläsningar

Vid möjlighet och efter önskemål gästar ibland Mittuniversitetets lärare/forskare regionens gymnasieskolor och håller en föreläsning/workshop eller dylikt. Kan rikta sig både mot lärare och eller elever.

Kontakta oss vid intresse!

Kontakta någon av koordinatorerna för gymnasiesamverkan

Åsa Bång
Projektledare/koordinator gymnasiesamverkan

Gertrud Alirani
Koordinator gymnasiesamverkan

Eller kontakta någon av våra skolsamordnare ute på Mittuniversitetets avdelningar

Stäng

Prenumerera

Windows

Har du Outlook på datorn så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du väljer att skicka till Outlook och trycker OK för att sedan i Outlook bekräfta att du vill prenumerera på denna kalender.

Aktivera prenumeration

Apple

Har du Apple Kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du blir tillfrågad om du tillåter prenumeration. Sedan klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration

Android

Har du en kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration

Stäng

Prenumerera

Windows

Har du Outlook på datorn så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du väljer att skicka till Outlook och trycker OK för att sedan i Outlook bekräfta att du vill prenumerera på denna kalender.

Aktivera prenumeration

Apple

Har du Apple Kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du blir tillfrågad om du tillåter prenumeration. Sedan klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration

Android

Har du en kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration