Gymnasiesamverkan

Spara favorit 26 jan januari 2018

Mittuniversitetet samverkar idag med regionens gymnasieskolor på många olika sätt. Det finns det goda exempel på! På denna sida kan ni läsa om och ta del av denna samverkan.

Vetenskapsdagen

Vetenskapsdagen är en aktivitet som riktar sig till gymnasieelever på högskoleförberedande program (EK/ES/HU/NA/SA/TE).
Vetenskapsdagen ger en möjlighet för eleverna i regionen att ta del av aktuell forskning på ett inspirerande och lättillgängligt sätt. Syftet är framförallt att ge eleverna en uppfattning om olika ämnesområden vid universitetet och ge inspiration till det gymnasiearbete de skall utföra under årskurs 3. Arrangemanget är ett led i universitetets satsning på regional samverkan.

Mer information och anmälan till Vetenskapsdagarna 2018

Presentationer och annat material från tidigare Vetenskapsdagar finns tillgängliga under Arkiv Vetenskapsdagar

Glokala Dagen

Glokala Dagen arrangeras sedan över 15 år av Avdelningen för Socialt Arbete vid MIUN. Är du student, gymnasieelev, praktiker eller allmänhet – var med i diskussion kring lokala sociala problem & dess globala sammanhang. Reflektera kring socialt arbete i en föränderlig värld!

När: 8 februari
Var: Campus Östersund, excercishuset
Tid: 09.00-12.30

Program Glokala Dagen Vt18Lyssna

Kontakt

Carina Thörn
E-post: carina.thorn@miun.se
Tel: 010-142 89 27

Gymnasiebesök

Varje år besöker våra studentambassadörer från Mittuniversitetet en rad gymnasieskolor och gymnasiemässor runt om i regionen. Ambitionen med besöken är att inspirera och motivera gymnasieelever att satsa på sina studier och börja tänka på vad de vill bli. Eftersom våra studentambassadörer är aktiva studenter mitt i sina utbildningar kan vi förmedla aktuella insikter om hur det är att plugga vid ett universitet, studieteknik, hur studentlivet är och vad som lett fram till att de valt att gå de utbildningar de valt.

För att läsa mer om de olika slags besöken samt för att anmäla intresse gå in på www.miun.se/gymnasiebesok

Nätverksträffar för samverkanssamordnare

Målgruppen för nätverket och träffarna är samverkanssamordnarna på regionens gymnasieskolor samt samordnare på Mittuniversitetet. På sidan ovan går det att läsa mer om syftet med nätverket samt anmäla sig till höstens träffar som är i Östersund den 22 november samt i Sundsvall den 28 november.

Fortbildningsdagar vecka 44

Under novemberlovet, vecka 44, har vi erbjudit Fortbildningsdag/ar under många år, se i arkivet. I år 2017 erbjuder vi ingen Fortbildningsdag men olika kompetensutvecklingsinsatser sker på andra sätt och erbjuds via det Regionala utvecklingsnätverket, RUN.

Läs mer om RUN

Öppna föreläsningar

Mittuniversitetet erbjuder möjligheten att delta på en rad olika föreläsningar. Dessa öppna föreläsningar kan alltså rikta sig till både bred allmänhet men även specifikt till gymnasielärare och eller gymnasieelever. Ett sådant exempel är Skolverkets och Kungliga vetenskapsakademiens inspirationsdagar (som arrangeras via landets lärosäten). Bästa sättet att få information om dessa är att titta på hemsidan.

Öppna föreläsningar

Kalendarium MIUN

Gästföreläsningar

Vid möjlighet och efter önskemål gästar ibland Mittuniversitetets lärare/forskare regionens gymnasieskolor och håller en föreläsning/workshop eller dylikt. Kan rikta sig både mot lärare och eller elever.

Kontakta oss vid intresse!