Våld kan yttra sig på många sätt; fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt, ekonomiskt. 25 november är det internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor och hela vecka 47 arrangeras "En vecka fri från våld" nationellt. På Mittuniversitetet forskas det kring våld inom flera områden.

Hot och våld

Nyheter i det aktuella temat

De forskar om mäns våld mot kvinnor

Med anledning av att vecka 47 är kampanj- och aktivitetsveckan ”En vecka fri från våld” har vi pratat med några av forskarna inom socialt arbete vars forskning har anknytning till mäns våld mot kvinnor.

2023-11-23

Så kan det kontantlösa samhället bidra till ökat ekonomiskt våld

Samtidigt som digitala bank-, betalt- och identifieringstjänster har revolutionerat vår vardagsekonomi så finns det en mörk baksida att ta hänsyn till. Till förlorarna hör de som är i ett digitalt utanförskap och de som riskerar att få sina tjänster "kapade".

2023-01-04

Sidan uppdaterades 2023-11-15