Samarbetet som ska ge framtida medaljer i skidåkning

På Mittuniversitetet i Östersund har ett samarbete som kan få gyllene resultat inletts. Här samarbetar nämligen forskare med Svenska Parasportförbundets längd- och skidskyttelandslag – för att utveckla ny vinnande teknik.

Mats Ainegren från Sports Tech Research Centre, Mittuniversitetet förbereder Daniel Nilsson, Uppsala, inför testet i vindtunneln.
Mats Ainegren förbereder Daniel Nilsson inför testerna i vindtunneln.

– Jag tror att parasporten kommer att uppleva en riktig ”boom” de kommande åren, säger Mikael Bäckström, professor och centrumledare på Sports Tech Research Center (STRC) vid Mittuniversitetet.

Inne i en vindtunnel sitter Daniel Nilsson och stakar så mjölksyran bränner i armarna. Under honom forsar ett rullband fram i en rasande fart, och utanför vindtunnelns glasväggar står Fredrik Uusitalo – förbundskapten i Svenska Parasportförbundet längd och skidskytte – tillsammans med Mikael Bäckström och betraktar den allt mer ansträngde atleten.

Testerna är en del i samarbetet som inletts mellan förbundet och Mittuniversitetets Sports Tech Research Center. Mikael Bäckström, som i grunden är professor i maskinteknik, började jobba mot atleter med funktionsnedsättningar redan för 15 år sedan.
– På den tiden var stödet till idrottande för funktionsvarierade personer beklämmande dåligt. Vi började titta på vad det egentligen ställs för krav på tekniken som den här gruppen av atleter behöver för att utföra sina sporter, berättar han.

Insikterna går att tillämpa även utanför idrotten

Centrum för den forskningen hamnade på Mittuniversitetet i Östersund. Efter att bland annat ha influerats av hur Norge ger stöd till idrottare med funktionsvariationer inledde Mikael och STRC ett samarbete med den svenska paralympiska kommittén 2010. Och nu samarbetar Svenska Parasportförbundet och STRC för att både optimera resultaten hos elitidrottarna – men också för att göra idrotten mer lättillgänglig för alla andra i landet som lever med funktionsvariationer.
– Genom att utföra testerna tillsammans med de här atleterna får vi insikter som skulle gå att tillämpa även utanför idrotten, till exempel bättre rullstolar och bättre funktionalitet kring andra hjälpmedel. När jag började jobba mot paraidrotten så bestod en sit-ski i princip av två sockerlådor som man hade skruvat fast skidor på. Nu går de, tack vare utvecklingen, att anpassa efter individen och blir därför mycket lättare att använda oavsett vilken funktionsnedsättning du har, säger Mikael.

Just teknikdelen, att få utrustningen att passa alla som vill hålla på med idrott, är en av de viktigaste aspekterna i forskningen.
– En stor utmaning inom parasport är att få till helt rättvisa tävlingar. Att jämföra två personer i en klass och vad de kan göra. Genom att kunna mäta tekniken, och se till att alla kan använda sina kroppar på bästa sätt – även om de har sämre rörelseförmåga än någon annan – då kan man också göra bättre värderingar när det gäller klassindelningarna.

Kommer med tips för hur man kan optimera åkningen

För Svenska Parasportförbundet innebär samarbetet att man får värdefulla insikter kring idrottarnas fysiska form, vad som ska förbättras i tekniken och hur utrustningen går att optimera utifrån varje åkares behov.
– Datan som samlas in är väldigt viktig för att mäta var mina åkare står i formen. Och personalen på STRC kommer med tekniktips för hur man kan optimera åkningen på olika sätt. Det är en otrolig möjlighet för oss att kunna göra sådana här isolerade tester, och det visar att vi har börjat gå på djupet när det gäller prestation inom parasporten, säger Fredrik Uusitalo.

De här idrottarna visar att nästan ingenting är omöjligt

Nu håller han tummarna för att insikterna ska märkas i spåren när tävlingarna väl drar igång igen.
– Vi har egentligen obegränsade möjligheter när det gäller vilka tester vi kan genomföra. Målsättningen med resor ut i Europa är för att kunna träna i långa backar, men här kan vi ställa åkarna i en oändlig uppförsbacke. Jag ser att många av mina åkare får extra motivation av det, något som är en viktig del av prestationen.

Mikael Bäckström tror att parasporten har en lysande framtid de kommande åren, och att den breda massan mer och mer kommer att upptäcka vilka atleter som finns i de svenska landslagen.
– Att parasportare får börja ta mer plats är enormt roligt. För folkhälsan skulle jag säga att de är viktigare än idrottare som inte har några funktionsnedsättningar, eftersom de visar att nästan ingenting är omöjligt. Vi behöver fler förebilder som inspirerar till rörelse, och parasporten är inne i en väldigt positiv spiral. Jag tror att de här atleterna kommer att få väldigt mycket mer beundran om tio år än vad de hittills har fått.