Avdelningen för naturvetenskap (NAT)

Spara favorit 17 feb februari 2017
Laboration

Avdelningen för naturvetenskap (NAT) har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik.

Vår avdelning har ca 50 anställda som utbildar och bedriver forskning inom ett brett spektrum av naturvetenskapliga och tekniska områden. Avdelningen ansvarar för kandidatprogrammet Biomedicinsk analytiker samt civilingenjörsprogrammet Teknisk design, men vår personal är också starkt involverad i andra civil- och högskoleingenjörsprogram samt inom lärarutbildningen och naturvetenskapligt basår.

Organisatoriskt är avdelningen indelad i fem forskargrupper, där forskning och forskarutbildning huvudsakligen bedrivs med fokus på miljö-, material- och energifrågor. Knutet till forskningen erbjuder vi även masterutbildningar inom biologi, kemi och teknisk fysik.

Kontakta NAT-avdelningen

Avdelningschef
Dan Bylund
010-142 89 09
dan.bylund@miun.se

Postadress
Mittuniversitetet
NAT
851 70 Sundsvall

Besöksadress
Holmgatan 10, Sundsvall
Hus O och Hus S

NATexp@miun.se