Undervisning och människors beteende

Spara favorit

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen UNDERVISNING OCH MÄNNISKORS BETEENDE. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 13 svenska sidor som är taggade med UNDERVISNING OCH MÄNNISKORS BETEENDE. Innehållet kan variera beroende på språk.

Krönika: Lyssna på ditt hjärta

Jag sitter tyst när mina arbetskamrater beklagar sig över mörker, kyla och tidiga mornar. De jämför vem som är mest stressad inför jul och antal...

12 miljoner kronor från Vetenskapsrådet till ny forskarskola

Docent Jimmy Jaldemark och lektor Lena-Maria Öberg vid Mittuniversitetet har tillsammans med kollegor från fem andra lärosäten tilldelats knappt 12...

Forskare får diplom av drottning Silvia för diabetesforskning

Malin Rising Holmström vid Mittuniversitetet driver ett projekt som fått forskningsmedel från Majblommestiftelsen för att forska om barn med diabetes...

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem

Fritidshemmet är en pedagogisk verksamhet för barn mellan 6-13 år. Fritidspedagogik står i centrum i arbetet med barns behov och intressen. Barnen ska få...