Undervisning och människors beteende

Spara favorit

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen UNDERVISNING OCH MÄNNISKORS BETEENDE. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 17 svenska sidor som är taggade med UNDERVISNING OCH MÄNNISKORS BETEENDE. Innehållet kan variera beroende på språk.

Frustration och otillräcklighet - vardag för många lärare

Lärare upplever stor frustration och otillräcklighet i sitt arbete med att inkludera elever med beteendeproblem. Det visar en avhandling...

Familjelivet gör män i Norden lyckligare än andra män

Familjelivets betydelse för lycka och välbefinnande är större för män i Norden jämfört med män i övriga Europa. Det visar en sammanställning som gjorts...

Fritids med nya förutsättningar

80 procent av alla barn i lågstadiet deltar i fritidshemmens verksamhet efter skolan. Lena Boström och Gunnar Augustsson, båda professorer i pedagogik...

Dans breddar kompetensen hos blivande lärare

Genom ett unikt samarbete med Scenkonst Västernorrland har kultur blivit en etablerad metod som används på grundlärar- och förskollärarprogrammet...