Undervisning och människors beteende

Spara favorit

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen UNDERVISNING OCH MÄNNISKORS BETEENDE. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 24 svenska sidor som är taggade med UNDERVISNING OCH MÄNNISKORS BETEENDE. Innehållet kan variera beroende på språk.

Ny skandinavisk internationell master i bildjournalistik

Till hösten tas ett nytt steg i utvecklingen av mastersprogrammet i bildjournalistik på Mittuniversitetet. Då inleds ett samarbetsprojekt för att göra...

Motstridiga krav är vardag för rektorer – nu examineras Mittuniversitetets första kull

Mittuniversitetets första kursgrupp på Rektorsprogrammet avslutar sin utbildning torsdag 31 maj. Fyrtiotalet deltagare erhåller rektorsnål och intyg...

Visa fler