Undervisning och människors beteende

Spara favorit

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen UNDERVISNING OCH MÄNNISKORS BETEENDE. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 27 svenska sidor och 2 engelska sidor som är taggade med UNDERVISNING OCH MÄNNISKORS BETEENDE. Innehållet kan variera beroende på språk. 

Besök av Nortbert Steigenberger

Onsdagen den 17 oktober gästades RCR av Norbert Steigenberger, docent i företagsekonomi vid Jönköping University. Steigenberger forskar om organisatori...

Forskning kring hur vi fattar beslut ger doktorshatt

Att fatta beslut tillsammans spelar en viktig roll i samhället. I en avhandling från Mittuniversitetet konstateras att det lönar sig för till...

Psykisk ohälsa ska mötas med effektiv behandling

Samhället måste öka antalet legitimerade psykologer i primärvården så att fler kan få rätt vård och behandling. Trots att psykisk ohälsa är den...

Ny skandinavisk internationell master i bildjournalistik

Till hösten tas ett nytt steg i utvecklingen av mastersprogrammet i bildjournalistik på Mittuniversitetet. Då inleds ett samarbetsprojekt för att göra...

Visa fler