...betyder bland annat det bevis som erhålls efter en genomgången utbildning. Examensbeviset intygar att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor upp till en viss nivå och inom ett visst område. Examen är avlagd först när examensbeviset har utfärdats.

Dags att ansöka om examensbevis?

När du vill ansöka om examensbevis vänder du dig till Examensfunktionen. Du kan även vända dig till examenshandläggarna för att få information om vilken examen din utbildning kan leda till. Examensfunktionen handlägger alla examensärenden inom Mittuniversitetets samtliga utbildningar och forskarämnen. 

Hos Examensfunktionen finner du Mittuniversitetets lokala examensordning, vilken innehåller de bestämmelser som gäller vid handläggning och utfärdande av examensbevis. Här finner du också universitetets examensbeskrivningar, som anger de fordringar som måste uppfyllas för att erhålla en viss examen. Vidare kan du hitta förteckningar över våra ämnen/huvudområden, vanliga frågor och svar, hur ansökan om examen går till, examensstatistik och länkar till relaterad information.

Ansök om Examensbevis

Coronaviruset

På grund av Coronaviruset har vi begränsad bemanning men vi är nåbar via telefon och e-post. För mer information: Information om coronaviruset

Kontakt

E-post: 

examen@miun.se
Uppge ditt personnummer vid kontakt med oss så kan vi hantera ditt ärende snabbare.

Telefon

Funktionens telefonnummer: 010-142 80 07
Dagar: Må, Ti, To, Fr
Tid: 10:00-11:30

Eva-Lena Winther: 010-142 82 09
Sebastian Bergman: 010-142 88 44
Alexandra Stenvall (Föräldraledig): 010-142 79 20
Elisabeth Lindström: 010-142 85 01
Marie Lindgren: 010-142 82 91

Postadress

Examensfunktionen
Mittuniversitetet
831 25 Östersund

Besöksadress

Campus Östersund
Kunskapens väg 8
Hus E, plan 1

 

Behandling och hantering av personuppgifter

För att hantera din ansökan om examen eller tillgodoräknande behöver vi använda dina personuppgifter för att säkerställa att vi handlägger ansökningar för rätt person. För mer detaljer kring hantering av personuppgifter kan du läsa här.