Kan jag få ett nytt examensbevis om originalet är borttappat?

Spara favorit

Om du inte kan finna ditt examensbevis kan vi hjälpa dig med en vidimerad kopia av ditt examensbevis. Ring eller maila Examensenheten för beställning. Om antalet sidor i kopian överstiger 9 sidor tas en avgift ut i enlighet med avgiftsförordningen.