Kan kurser från annat lärosäte ingå i examensbeviset?

Spara favorit

Om du har avslutade kurser från annat lärosäte inom Norden, som ska ingå i din examen vid Mittuniversitetet, ska vidimerade kopior av kursbevis eller liknande bifogas examensansökan - kopior behöver inte skickas in om kurserna syns i din online-ansökan. Examenshandläggarna bedömer sedan om kursen/kurserna kan ingå i sökt examen.

Ibland måste dock beslut om tillgodoräknande fattas innan en kurs kan tas med i examen. Ansökningsblankett och ytterligare information om detta finner du på vår sida om tillgodoräknanden.