Vem kan översätta examensbeviset till andra språk?

Spara favorit

Examensbevisen är fr o m 1 december 2000 tvåspråkiga, d v s all text anges både på svenska och engelska. För dem som önskar ett bevis på enbart engelska eller annat språk hänvisar vi till auktoriserad översättare, som du kan finna genom bl a Kammarkollegiets webbplats:

Sök översättare