Vad är ett Diploma Supplement?

Spara favorit

Mittuniversitetet utfärdar, automatiskt och kostnadsfritt, i enlighet med ett regeringsbeslut, ett diploma supplement (bilaga till examensbevis), som beskriver innehåll, omfattning och nivå för den utbildning som ägaren av examensbeviset och Diploma Supplement har slutfört. Diploma Supplement beskriver också utbildningens/examensbevisets plats i det svenska utbildningssystemet. Diploma Supplement är tänkt ska underlätta erkännande och tillgodoräknande av en svensk examen vid anställning och fortsatta studier inom hela Europa och även andra delar av världen. Diploma Supplement utfärdas på engelska och till alla studenter som erhåller examensbevis.

För mer information besök: Universitets- och högskolerådet