Dina rättigheter och skyldigheter

Spara favorit 8 jul juli 2019

Se vilka skyldigheter och rättigheter har du som student.

Fusk

Disciplinärenden

Den här sidan innehåller information för dig som är student och som rent allmänt vill ta reda på mer om vad som gäller, men även för dig som har fått veta att en lärare har för avsikt att göra en anmälan om exempelvis misstanke om fusk.

Studenter, utomhus, Östersund

Lika villkor

Alla ska känna sig motiverade och välkomna att arbeta och studera vid Mittuniversitetet.

Kopia,Plagiat,urkund

Plagiatkontroll med Urkund (för dig som är student)

Genom att du som student använder Urkund kan ingen otillbörligen använda sig av ditt arbete. Systemet har en kontrollerande och preventiv verkan och medför att det blir mycket svårt att plagiera ditt material utan att det upptäcks.