Dina rättigheter och skyldigheter

Se vilka skyldigheter och rättigheter har du som student.

Disciplinärenden

Den här sidan innehåller information för dig som är student och som rent allmänt vill ta reda på mer om vad som gäller, men även för dig som har fått veta att en lärare har för avsikt att göra en...

Lika villkor

Alla ska känna sig motiverade och välkomna att arbeta och studera vid Mittuniversitetet.