Plagiatkontroll med Urkund (för dig som är student)

Genom att du som student använder Urkund kan ingen otillbörligen använda sig av ditt arbete. Systemet har en kontrollerande och preventiv verkan och medför att det blir mycket svårt att plagiera ditt material utan att det upptäcks.

Vad är Urkund?

Mittuniversitet har tillgång till plagiatspårningssystemet Urkund. Genom Urkund kan alla typer av examinationsuppgifter och inlämningsuppgifter kontrolleras mot ett stort antal källor för att upptäcka möjliga plagiat.Alla självständiga arbeten (examensarbeten) ska plagiatgranskas i Urkund innan de godkänns. Urkund jämför inskickade dokument med texter som finns på internet, förlagsmaterial och studentarbeten. 

Urkund lämnar sedan en rapport till läraren där eventuella likheter med andra källor är markerade. Träff i Urkund betyder inte att något automatiskt är plagiering, även korrekta citat ger träff. Läraren kontrollerar likheterna och jämför med originalkällan för att avgöra om det finns en grundad misstanke till medveten plagiering.

Läs hur Urkund skyddar din upphovsrätt och hur du kontrollerar ditt material

I plagiathandboken från Urkund får du tips och råd