Säkerhet och arbetsmiljö på campus

Vad ska du göra vid en nödsituation? Vilka studentförsäkringar finns?