Säkerhet och arbetsmiljö på campus

Vad ska du göra vid en nödsituation? Vilka studentförsäkringar finns?

Arbetsmiljö

Målet med arbetsmiljöarbetet är att skapa en god arbetsmiljö som bidrar till att vi är en attraktiv arbetsgivare samt ett förstahandsval för studenterna.

Studentförsäkring

Alla studenter är försäkrade genom universitetet. Försäkringen motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd. Däremot omfattar den inte olycksfall på fritiden.