Andra internationella möjligheter

Mittuniversitetet erbjuder en rad internationella möjligheter.

Internationella studenter, G-huset, Östersund

Alla studenter har inte möjlighet att vara borta en hel termin på utlandsstudier, men det finns även andra alternativ. Exempelvis kurser under en kortare period utomlands (ofta sommarkurser på 1-8 veckor), utlandspraktik, men också internationella aktiviteter på campus.

Sommaruniversitet

Summer University är en två veckor lång internationell projektkurs som ges av Mittuniversitetet i samarbete med partneruniversitet utomlands. Det spelar ingen roll vad du studerar, alla kan söka till Summer University! Läs mer om årets värduniversitet och ansökningsprocessen! 

Virtuella utbytesterminer

En del partneruniversitet erbjuder utbytesterminer helt på distans. Information om detta publiceras här löpande. Kontakta International Relations Office vid intresse eller om du har frågor.

Centria University of Applied Sciences, Finland

Sommarkurs hos partneruniversitet

Inga för närvarande

Utlandspraktik

Utlandspraktik kan vara poänggivande om det ingår en praktikperiod i din utbildning, men det är också möjligt att genomföra utlandspraktik under lov eller efter avslutad utbildning. Inom stipendieprogrammet Erasmus+ finns stipendier att söka för utlandspraktik inom EU/EES som är minst 60 dagar. Läs mer om Erasmus+ praktik

Mer information om praktikplatser utomlands finns här.

Internationella program

Visse du att du kan plugga internationella program helt på engelska tillsammans med studenter från hela värden? Läs mer om vårt internationella programutbud!

Engelska kurser

Engelska är ett världsspråk som talas av ungefär en femtedel av världens befolkning. Att tala och skriva engelska har därför blivit en av de viktigaste färdigheter du kan ha med dig ut i arbetslivet. Läs mer om vårt kursutbud!

Träffa internationella studenter

Visste du att varje år kommer ca 400 internationella studenter till Mittuniversitetet för att plugga. Studentkåren anordnar en rad aktiviteter för att hälsa dem välkomna och introducera dem till Östersund och Sundsvall. Det finns många möjligheter att delta och engagera sig i denna verksamhet. Du har också möjlighet att vara fadder åt en internationell student. Läs mer om Studentkåren!

Kontakt

Internationaloffice

Internationaloffice