Alla studenter har inte möjlighet att vara borta en hel termin på utlandsstudier, men det finns andra alternativ. Exempelvis kurser under en kortare period utomlands (ofta sommarkurser på 1-8 veckor), utlandspraktik, men också internationella aktiviteter på campus.