Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap, 120 hp

Spara favorit

Är du intresserad av att forska? Vårt forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap är en utbildning för dig som siktar mot en framtida karriär inom forskning eller avancerat utredningsarbete.

Det här forskningsförberedande programmet riktar sig till dig som vill utveckla dina kunskaper och färdigheter i att planera och genomföra olika forskningsprojekt. Som student planerar och driver du ett större sammanhängande projekt i samarbete med seniora forskare.

Programmet har två inriktningar – idrottsvetenskap och socialt arbete. Forskningen inom idrottsvetenskap har fokus på tre områden: träning och prestation inom elitidrott, omgivningsfysiologi och fysisk aktivitet och hälsa. Innan ansökan bör du ha kontaktat en tänkbar handledare.
Forskningen inom socialt arbete är inriktad mot frågor som rör mänskliga rättigheter, social rättvisa och det sociala arbetets globala och glokala utmaningar.

Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt och engagerat inom ett projekt som väljs tillsammans med din handledare inom ett forskningsfält som bedrivs på Avdelningen för hälsovetenskap och Avdelningen för socialt arbete. Utbildningen består dels av kurser på avancerad nivå, dels ett större individuellt projektarbete som avslutas med en skriftlig och muntlig presentation av ditt projekt.

Sammankomster

Studenterna förväntas i normalfall genomföra sina studier på heltid vid avdelningen, om inte annat överenskommits. En del av arbetet kan förläggas utanför campus om projektet medger det.

Behörighet

Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Inriktningsspecifika krav

Idrottsvetenskap
Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp inom för vald ämnesinriktning relevant området, exempelvis idrottsvetenskap, fysiologi, medicin, biologi eller motsvarande.

Socialt arbete
Avlagd kandidatexamen i socialt arbete om minst 180 hp

Urval

- Sökandens kompetens i förhållande till vald ämnesinriktning inom projektet
- Personligt ansökningsbrev
- Vetenskaplig kvalitet på självständigt arbete inom kandidatexamen eller artikel, utifrån den planerade forskningsinriktningens krav
- Studentens analytiska förmåga, förmåga att uttrycka sig skriftligt samt förmåga att arbeta självständigt och i grupp

Examen efter genomförda studier

Masterexamen
Examensbenämningen för respektive inriktning är följande:

Idrottsvetenskap:
Masterexamen med huvudområdet idrottsvetenskap
som översätts till Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Sports Science

Socialt arbete:
Masterexamen med huvudområdet socialt arbete
som översätts till Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Social Work

Efter utbildningen

För att bli forskare krävs att du efter utbildningen går en forskarutbildning.

Arbetslivskontakt

Kontakt etableras under utbildningstiden med en eller flera forskningsmiljöer.