Svenska som andraspråk GR (C), 30 hp

Svenska som andraspråk GR (C) ger fördjupade och breddade kunskaper om andraspråksinlärning och -utveckling. Kursen ger också kunskaper om språkvetenskapliga teorier och metoder inom aktuell forskning om svenska som andraspråk. Kursen är uppdelad i tre moment varav två är läskurser om 7,5 hp vardera och ett självständigt arbete om 15 hp som redovisas i form av en vetenskaplig uppsats och som ventileras vid ett seminarium.

Ämnet svenska som andraspråk kan inte ingå som huvudområde i en kandidatexamen vid Mittuniversitetet.
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 35 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-M2681

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

Kursen har obligatoriska seminarier på nätet.

Behörighet

Svenska som andraspråk GR (A), 30 hp och svenska som andraspråk GR (B), 30 hp

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-25