Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Versioner:
Gå till programmet

Utbildningsplan för:
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300-330 hp
Teaching Programme in Upper Secondary School Education

Allmänna data om programmet

  • Programkod: ULGYG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2011/413
  • Högskolepoäng: 300-330
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Ansvarig institution: Humaniora
  • Senast ändrad: 2016-10-06
  • Giltig fr.o.m: 2016-08-02

Syfte

Utbildningen syftar till att den studerande genom teoretiska, vetenskapliga och erfarenhetsbaserade studier ska tillägna sig de kunskaper och de färdigheter som krävs för att självständigt arbeta som ämneslärare i den verksamhet som utbildningen avser.

Lärandemål

Utöver de mål som anges i 1 kap. 9 § i Högskolelagen samt Högskoleförordningen, bilaga 2 har Lärarutbildning - Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan följande lokala mål:

Den blivande ämnesläraren ska ha insikten och förmågan att leda sin ämnesundervisning och yrkesutövning med särskilt beaktande av kunskaper om profession, ledarskap och didaktik.

De studerande ska genom teoretiska, vetenskaplig och erfarenhetsbaserade studier tillägna sig de kunskaper och de färdigheter som krävs för att självständigt arbeta i den verksamhet som utbildningen avser.

Preciserade mål för kurser som ingår i programmet anges under lärandemål i respektive kursplaner.

Innehåll

Ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 225 högskolepoäng (hp) eller, när så krävs, 255 hp omfattande två undervisningsämnen:
Ämnesstudierna minst 120 hp i relevant ämne/ämnesområde samt
minst 90 hp i det andra undervisningsämnet.
Om undervisningsämnena är svenska eller samhällskunskap krävs 120 hp i vardera ämne.


SVENSKA/SAMHÄLLSKUNSKAP, 330 hp

Termin 1
Samhällskunskap GR (A), 30 hp

Termin 2
Samhällskunskap GR (B), 30 hp

Termin 3
Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i
gymnasieskolan 22,5 hp
Pedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning I för ämneslärare i gymnasieskolan, 7,5 hp

Termin 4
Svenska språket GR (A), Svenska för ämneslärare A, 30 hp

Termin 5
Litteraturvetenskap GR (A), Svenska för ämneslärare B, 30 hp

Termin 6
Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna II, ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 22,5 hp
Pedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning II, för ämneslärare i gymnasieskolan, 7,5 hp

Termin 7
Samhällskunskap GR (C), 61-90 hp

Termin 8
Svenska språket GR (C), Svenska för ämneslärare C I, 15 hp
Litteraturvetenskap GR (C), Svenska för ämneslärare C II, 15 hp

Termin 9
Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna III, ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan,15 hp
Pedagogik (C), Verksamhetsförlagd utbildning III, för ämneslärare i gymnasieskolan,15 hp

Termin 10
Svenska språket AV, Svenska för ämneslärare, 30 hp (inkl självständigt arbete)
alt
Litteraturvetenskap AV, Svenska för ämneslärare, 30 hp (inkl självständigt arbete)
eller
Samhällskunskap AV, 91-120 hp (inkl självständigt arbete)

Termin 11
Svenska språket AV, Svenska för ämneslärare, 30 hp (inkl självständigt arbete)
alt
Litteraturvetenskap AV, Svenska för ämneslärare 30 hp (inkl självständigt arbete)
eller
Samhällskunskap, AV, 91-120 hp (inkl självständigt arbete)SAMHÄLLSKUNSKAP/HISTORA, 300 hp

Termin 1
Samhällskunskap GR (A), 1- 30 hp

Termin 2
Samhällskunskap GR (B), 31-60 hp

Termin 3
Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 22,5 hp
Pedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning I för ämneslärare i gymnasieskolan, 7,5 hp

Termin 4
Historia GR (A), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp

Termin 5
Historia GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp

Termin 6
Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna II, ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 22,5 hp
Pedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning II för ämneslärare i gymnasieskolan, 7,5 hp

Termin 7
Samhällskunskap GR (C), 61-90 hp

Termin 8
Historia GR (C), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp (inkl självständigt arbete)

Termin 9
Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna III, ämneslärarexamen mot arbete i gymnasieskolan, 15 hp
Pedagogik GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning III för ämneslärare i gymnasieskolan, 15 hp

Termin 10
Samhällskunskap AV, 91-120 hp (inkl självständigt arbete)


SVENSKA/HISTORIA, 300 hp

Termin 1
Historia GR (A), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp

Termin 2
Historia GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp

Termin 3
Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 22,5 hp
Pedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning I för ämneslärare i gymnasieskolan, 7,5 hp

Termin 4
Svenska språket GR (A), Svenska för ämneslärare A, 30 hp

Termin 5
Litteraturvetenskap GR (A), Svenska för ämneslärare B, 30 hp

Termin 6
Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna II, ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 22,5 hp
Pedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning II för ämneslärare i gymnasieskolan, 7,5 hp

Termin 7
Historia GR (C), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp (inkl självständigt arbete)

Termin 8
Svenska språket GR (C), Svenska för ämneslärare CI, 15 hp
Litteraturvetenskap GR (C), Svenska för ämneslärare CII, 15 hp

Termin 9
Pedagogik AV, utbildningsvetenskaplig kärna III, ämneslärarexamen mot arbete i gymnasieskolan, 15 hp
Pedagogik GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning III för ämneslärare i gymnasieskolan, 15 hp

Termin 10
Svenska språket AV, Svenska för ämneslärare, 30 hp (inkl självständigt arbete)
alt
Litteraturvetenskap AV, Svenska för ämneslärare, 30 hp (inkl Självständigt arbete)


HISTORIA/ENGELSKA, 300 hp

Termin 1
Historia GR (A), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp

Termin 2
Historia GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp

Termin 3
Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 22,5 hp
Pedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning I för ämneslärare i gymnasieskolan, 7,5 hp

Termin 4
Engelska GR (A), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp

Termin 5
Engelska GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp

Termin 6
Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna II, ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 22,5 hp
Pedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning II för ämneslärare i gymnasieskolan, 7,5 hp

Termin 7
Historia GR (C), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp (inkl självständigt arbete)
eller
Historia GR (C), Ämneslärarutbildning i gymnasieskolan, 30 hp

(Inom termin 7 alternativt 8 måste en av kurserna innehållande självständigt arbete väljas)

Termin 8
Engelska GR (C), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp (inkl självständigt arbete)
eller
Engelska GR (C), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp

Termin 9
Pedagogik AV, utbildningsvetenskaplig kärna III, ämneslärarexamen mot arbete i gymnasieskolan, 15 hp
Pedagogik GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning III för ämneslärare i gymnasieskolan, 15 hp

Termin 10
Historia AV, Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp (inkl självständigt arbete)
alt.
Engelska AV, Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp (inkl självständigt arbete)SAMHÄLLSKUNSKAP/ENGELSKA, 300 hp

Termin 1
Samhällskunskap GR (A), 1-30 hp

Termin 2
Samhällskunskap GR (B), 31-60 hp

Termin 3
Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 22,5 hp
Pedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning I för ämneslärare i gymnasieskolan, 7,5 hp

Termin 4
Engelska GR (A), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp

Termin 5
Engelska GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp

Termin 6
Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna II, ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 22,5 hp
Pedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning II för ämneslärare i gymnasieskolan, 7,5 hp

Termin 7
Samhällskunskap GR (C), 61-90 hp

Termin 8
Engelska GR (C), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp (inkl självständigt arbete)

Termin 9
Pedagogik AV, utbildningsvetenskaplig kärna III, ämneslärarexamen mot arbete i gymnasieskolan, 15 hp
Pedagogik GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning III för ämneslärare i gymnasieskolan, 15 hp

Termin 10
Samhällsvetenskap AV, 91-120 hp (inkl självständigt arbete)SVENSKA/ENGELSKA, 300 hp

Termin 1
Engelska GR (A), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp

Termin 2
Engelska GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp

Termin 3
Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 22,5 hp
Pedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning I för ämneslärare i gymnasieskolan, 7,5 hp

Termin 4
Svenska Språket GR (A), Svenska för ämneslärare A, 30 hp

Termin 5
Litteraturvetenskap GR (A), Svenska för ämneslärare B, 30 hp

Termin 6
Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna II, ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 22,5 hp
Pedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning II för ämneslärare i gymnasieskolan, 7,5 hp

Termin 7
Engelska GR (C), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp (inkl självständigt arbete)


Termin 8
Svenska språket GR (C), Svenska för ämneslärare C I, 15 hp
Litteraturvetenskap GR (C), Svenska för ämneslärare C II, 15 hp

Termin 9
Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna III, ämneslärarexamen mot arbete i gymnasieskolan, 15 hp
Pedagogik GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning III för ämneslärare i gymnasieskolan, 15 hp

Termin 10
Svenska språket AV, Svenska för ämneslärare, 30 hp (inkl självständigt arbete)
alt
Litteraturvetenskap AV, Svenska för ämneslärare, 30 hp (inkl självständigt arbete)


Självständigt arbete (examensarbete)
För ämneslärarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha färdigställt två självständiga arbeten om vardera minst 15 hp i ett eller två av de ämnen som studeras inom utbildningen.

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Inriktningar

Svenska/Samhällskunskap, 330 hp
Swedish/Civics

Svenska/Engelska, 300 hp
Swedish/English

Svenska/Historia, 300 hp
Swedish/History

Samhällskunskap/Engelska, 300 hp
Civics/English

Historia/Engelska, 300 hp
History/English

Samhällskunskap/Historia, 300 hp
Civics/History

Behörighet

För ämneskombinationerna Historia/Svenska, Samhällskunskap/Historia och Historia/Engelska krävs även behörighetskursen Historia A eller Historia 1b/Historia 1a1+1a2.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Mittuniversitetets lärarutbildning utbildar ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan med tydlig yrkesidentitet och med den kunskap och kompetens som krävs för yrkesutövningen. Inriktningen har som huvudregel att ge lärarna kompetens att undervisa i två ämnen i relevanta kombinationer för att passa skolans behov och därigenom öka lärarens anställningsbarhet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan. Examinationsformer framgår av respektive kursplan. Betyg ges på varje kurs. Betygsskalan framgår av respektive kursplan. Mittuniversitetets betygskriterier, www.miun.se/betygskriterier.

Examensbenämning

Ämneslärarexamen

Ämneslärarexamen
med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

som översätts till
Degree of Master of Arts/Science in Upper Secondary Education

Övrig information

Av examensbeviset ska det framgå vilken inriktning studenten har fullgjort.
För ämneslärarexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Enligt riksdagsbeslut (SFS 2008:53) ska lärarstudenter som inom utbildningen genomför verksamhetsförlagd utbildning från och med hösten 2008 genomgå registerkontroll. Denna kontroll ska göras för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för kränkningar av personer som arbetar inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg.

Studenten ansvarar för att i god tid före verksamhetsförlagd utbildning ordna ett giltigt registerutdrag hos polismyndighet vilket sedan överlämnas till rektor (eller motsvarande) för den verksamhet där verksamhetsförlagd utbildning skall genomföras. Rektor på den verksamhetsförlagda utbildningsplatsen avgör om lärarstudenten får genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning.

För förtida avbrott med avskiljande från verksamhetsförlagd utbildning hänvisas till 4 kap §6 i Högskolelagen samt Högskoleförordningens 10 kap. I samband med detta ska en individuell handlingsplan upprättas gällande förutsättningar för återupptagande av studierna.

Sidan uppdaterades 2024-02-23