Civilingenjör teknisk kemi

Civilingenjör i teknisk kemi, 300 hp

Miljövänlig bioplast, grön energi eller framtidens material – exemplen på vad du kan arbeta med som civilingenjör i teknisk kemi är många. Här får du en bred kunskap inom ett område som spelar en viktig roll i utvecklingen för en hållbar värld. Utbildningen har formats i samarbete med industrin för att du ska få arbeta med högaktuella problem och samhällsfrågor. De två sista åren avslutar du med vår masterinriktning inom hållbara material vid Mittuniversitetet.


Hösttermin 2024

Campus, Sundsvall
  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Antal platser: 15
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-G2351
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 april 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

Om programmet

Allt vi utvecklar, i form av produkter och tjänster, måste ha planetens bästa i fokus. Kunskapen om hur vi påverkar klimat och miljö måste genomsyra varje nytt steg vi tar i utvecklingen av nya produkter och system, så att människans belastning på miljön och utarmningen av naturens resurser minskar. Här ligger många av framtidens samhällsutmaningar och i ditt arbete som civilingenjör i teknisk kemi har du en nyckelposition.

Som civilingenjör i teknisk kemi får du jobba med allt från utveckling av nya material och produkter till nya tekniker och miljövänlig tillverkning. Det kan till exempel handla om material till nästa generation mobiltelefoner, nya bioplaster, utveckling av nya läkemedel, hudkrämer och applikationer för bestrykningsmaterial. Med sin bredd och sitt djup är det här en utbildning som öppnar dörren till många intressanta karriärval.

Under utbildningen läser du mycket kemi och kemiteknik, men naturligtvis också matematik och fysik. Du utvecklar även din förmåga att leda projekt, att använda dina kunskaper för att lösa aktuella tekniska problem och att kommunicera med medarbetare och kollegor inom andra områden och branscher. Många av de lärare du möter inom kemi och kemiteknik vid Mittuniversitetet är forskare vars arbete med att utveckla cellulosamaterial för ett mer hållbart samhälle ligger i framkant.

Under år fyra och fem, då du läser din master, får du spetskompetens inom inriktningen hållbara material. Du kommer få göra praktik på ett företag för att prova på yrkesrollen som civilingenjör och samtidigt etablera kontakt med en framtida arbetsgivare. Du kommer även att få prova på forskningsrollen genom att delta i någon av våra forskargrupper där vi jobbar med högaktuella forskningsfrågor såsom nya material som ersättare för plast, innovativa metoder för vattenrening, samt grön energiproduktion, lagring och batterier. Dessutom kommer du att få använda avancerad utrustning för materialkarakterisering via MILAB, vårt material- och innovationslaboratorium.

Mittuniversitetet ger dig det mindre universitetets fördelar. Du arbetar i små grupper och har nära kontakt med lärarna, och vi samarbetar med de andra civilingenjörsprogrammen för att bredda dina kunskaper och ge dig en tydlig bild av yrkesrollerna. Det är också jämförelsevis snabbt och enkelt att ordna bostad i Sundsvall, vilket du kan läsa mer om på miun.se/bostadsgaranti.

De som antas till programmet erbjuds en preparandkurs i matematik. Kursen går att läsa på campus två veckor innan terminsstart.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E

Äldre gymnasiebetyg

Urval

Program öppna för högskolenybörjare, urval på Betyg och Högskoleprov 67/33

Examen efter genomförda studier

Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsexamen i teknisk kemi
som översätts till
Degree of Master of Science in Engineering: Engineering Chemistry

Efter utbildningen

I din yrkesroll som civilingenjör samarbetar du ofta med människor från olika teknikområden, men också med andra yrkesgrupper som ekonomer och marknadsförare. Efter några år har du karriärmöjligheter som utvecklingschef, produktionsansvarig, projektledare, miljö- och kvalitetschef eller produktspecialist.

Arbetslivskontakt

Vi genomför flera kurser och projekt på ett yrkesrollsnära sätt. Du får bland annat arbeta med ingenjörsproblematik i projektform och utveckla produkter och processer åt företag. Det handlar om att lösa verkliga problem hämtade från näringslivet. För att ge dig en bättre bild av ditt framtida yrke ges möjligheter till studiebesök och gästföreläsningar av branschrepresentanter under studietiden.

Teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH

Studenter berättar

Filmer

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet
Sidan uppdaterades 2024-02-16