Civilingenjör teknisk kemi

Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH, 300 hp

Miljövänlig bioplast, grön energi eller framtidens material – exemplen på vad du kan arbeta med som civilingenjör i teknisk kemi är många. Här får du en bred kunskap inom ett område som spelar en viktig roll i utvecklingen för en hållbar värld. Utbildningen har formats i samarbete med industrin för att du ska få arbeta med högaktuella problem och samhällsfrågor. De två sista åren läser du vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH), där du väljer bland tre olika masterinriktningar.


Hösttermin 2024

Campus, Sundsvall
  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Antal platser: 15
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-G2371
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 april 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

Om programmet

Allt vi utvecklar, i form av produkter och tjänster, måste ha planetens bästa i fokus. Kunskapen om hur vi påverkar klimat och miljö måste genomsyra varje nytt steg vi tar i utvecklingen av nya produkter och system, så att människans belastning på miljön och utarmningen av naturens resurser minskar. Här ligger många av framtidens samhällsutmaningar och i ditt arbete som civilingenjör i teknisk kemi har du en nyckelposition.

Som civilingenjör i teknisk kemi får du jobba med allt från utveckling av nya material och produkter till nya tekniker och miljövänlig tillverkning. Det kan till exempel handla om material till nästa generation mobiltelefoner, nya bioplaster, utveckling av nya läkemedel, hudkrämer och applikationer för bestrykningsmaterial. Med sin bredd och sitt djup är det här en utbildning som öppnar dörren till många intressanta karriärval.

Under utbildningen läser du mycket kemi och kemiteknik, men naturligtvis också matematik och fysik. Du utvecklar även din förmåga att leda projekt, att använda dina kunskaper för att lösa aktuella tekniska problem och att kommunicera med medarbetare och kollegor inom andra områden och branscher. Många av de lärare du möter inom kemi och kemiteknik vid Mittuniversitetet är forskare vars arbete med att utveckla cellulosamaterial för ett mer hållbart samhälle ligger i framkant.

Du läser dina tre första år vid Mittuniversitetet, därefter väljer du ett masterprogram vid KTH i Stockholm som formar din specialistinriktning som ingenjör. Du har då tre olika masterprogram att välja mellan: Kemiteknik för energi och miljö, Makromolekylära material eller Molekylär vetenskap och teknik. Efter avslutad utbildning får du ut en gemensam examen från Mittuniversitetet och KTH.

Samarbetet med KTH ger dig det bästa av två världar. Mittuniversitetet ger dig det mindre universitetets fördelar. Du arbetar i små grupper och har nära kontakt med lärarna och forskarna, och vi samarbetar med de andra civilingenjörsprogrammen för att bredda dina kunskaper och ge dig en tydlig bild av yrkesrollerna. De sista två åren har du möjlighet att specialisera dig och välja en fördjupning som du är särskilt intresserad av samtidigt som du får bredda ditt nätverk genom att vara student vid KTH i Stockholm.

De som antas till programmet erbjuds en preparandkurs i matematik. Kursen går att läsa på campus två veckor innan terminsstart.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E

Äldre gymnasiebetyg

Urval

Program öppna för högskolenybörjare, urval på Betyg och Högskoleprov 67/33

Examen efter genomförda studier

Civilingenjörsexamen

KTH: Civilingenjörsexamen/Master of Science in Engineering
Mittuniversitetet: Civilingenjörsexamen i teknisk kemi/Degree of Master of Science in Engineering: Engineering Chemistry

Efter utbildningen

I din yrkesroll som civilingenjör samarbetar du ofta med människor från olika teknikområden, men också med andra yrkesgrupper som ekonomer och marknadsförare. Efter några år har du karriärmöjligheter som utvecklingschef, produktionsansvarig, projektledare, miljö- och kvalitetschef eller produktspecialist.

Arbetslivskontakt

Vi genomför flera kurser och projekt på ett yrkesrollsnära sätt. Du får bland annat arbeta med ingenjörsproblematik i projektform och utveckla produkter och processer åt företag. Det handlar om att lösa verkliga problem hämtade från näringslivet. För att ge dig en bättre bild av ditt framtida yrke ges möjligheter till studiebesök och gästföreläsningar av branschrepresentanter under studietiden.

Teknisk kemi Mittuniversitetet

Studenter berättar

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet
Sidan uppdaterades 2024-02-16