Studenter, utomhus, Östersund

Vill du jobba inom redovisning, finans eller marknadsföring? Vi erbjuder dig ett ekonomprogram med en stark koppling till arbetslivet. Via våra branschnätverk erbjuds du en mångfald av näringslivsinslag genom hela utbildningen. Gästföreläsningar, praktik och skarpa case ger dig möjlighet att skapa kontakter med framtida arbetsgivare redan under studietiden.

 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Platsfördelning: B/P: 60/40%
 • Antal platser: 20
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L2231

Sista anmälan: 17 april 2023

 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Platsfördelning: B/P: 60/40%
 • Antal platser: 20
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4011

Sista anmälan: 17 april 2023

Om programmet

Det treåriga ekonomprogrammet innehåller kurser inom företagsekonomi, nationalekonomi, statistik, juridik och informatik, och leder fram till en ekonomie kandidatexamen. Programmet ges vid båda campusorterna Sundsvall och Östersund. Under din studietid läser du huvudområdet företagsekonomi varvat med kompletterande ämnen. Under det första året ingår kurser inom företagsekonomi och nationalekonomi. Under det andra året läser du kurser inom företagsekonomi, vetenskaplig metod, inledande juridik samt statistik. Inför det tredje året väljer du inriktning mot antingen marknadsföring och affärsutveckling eller redovisning och finansiering. Kurserna det tredje året ges företrädesvis på engelska. Via vårt internationella kontaktnät har du möjlighet att under en eller två terminer förlägga din studietid vid ett utländskt universitet.

Marknadsföring och affärsutveckling
Inriktningen behandlar förutsättningar för affärsmodellsutveckling och innovationer där marknadsundersökningar, affärsnätverk och sociala relationer samt fördjupade kunskaper i konsumentbeteende utgör viktiga beståndsdelar. Här ingår även strategiska och praktiska implikationer för företag och andra organisationer. I inriktningen ingår även en introduktion till artificiell intelligens (AI) och dataanalys samt handelsrätt.

Redovisning och finansiering
Inriktningen ger dig fördjupade kunskaper kopplat till arbete med kvalificerade uppgifter inom ekonomisk styrning och planering, finans- och finansieringsfrågor samt redovisning och revision. Inriktningen innehåller även en introduktion till artificiell intelligens (AI) och dataanalys samt beskattningsrätt.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Examen efter genomförda studier

Ekonomie kandidatexamen

Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi
som översätts till
Degree of Bachelor of Science with a major in Business Administration

Efter utbildningen

Inriktningen marknadsföring och affärsutveckling
Sammantaget ger specialiseringen en god grund för befattningar såsom företagsledare, affärsutvecklare, marknadsförare och säljare, både i en nationell och en internationell kontext.

Inriktningen redovisning och finansiering
Specialiseringen ger en god grund för blivande redovisare, revisorer, banktjänsteman, försäkringsrådgivare och ekonomiadministratörer i högre befattningar. Detta i första hand i företag men även för motsvarande arbetsuppgifter inom offentliga förvaltningar.

inspelning webbinarium Saco

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digHitta din drömutbildning!

eller

Sidan uppdaterades 2023-09-29