SE-banken (CER och ekomprogrammet)

Ekonomer är fortsatt mycket eftertraktade på arbetsmarknaden och vi erbjuder dig ett ekonomprogram med en tydlig koppling till arbetslivet. Företagsekonomiämnet har goda relationer med omgivande näringsliv och vi lägger stor vikt vid att anknyta utbildningen till yrkeslivets frågeställningar. Via våra branschnätverk erbjuds du en mångfald av näringslivsinslag genom hela utbildningen. Gästföreläsningar, arbetslivsdagar och arbeten mot befintliga företag ger dig möjlighet att skapa kontakter med presumtiva arbetsgivare under studietiden.

 • Start: Höstterminen 2021
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Platsfördelning: B/P: 60/40%
 • Antal platser: 60
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L2351

Sista anmälan: 15 april 2021

 • Start: Höstterminen 2021
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Platsfördelning: B/P: 60/40%
 • Antal platser: 60
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4103

Sista anmälan: 15 april 2021

Höstterminen 2022

room Campus, Sundsvall
 • Start: Höstterminen 2022
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Platsfördelning: B/P: 60/40%
 • Antal platser: 60
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L2021

Sista anmälan: 19 april 2022

Anmälan öppnar den 15 mars.

Du kan ändra din ansökan till och med 19 april

Höstterminen 2022

room Campus, Östersund
 • Start: Höstterminen 2022
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Platsfördelning: B/P: 60/40%
 • Antal platser: 60
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4031

Sista anmälan: 19 april 2022

Anmälan öppnar den 15 mars.

Du kan ändra din ansökan till och med 19 april

Det treåriga ekonomprogrammet innehåller kurser inom företagsekonomi, nationalekonomi, statistik, juridik och informatik, och leder fram till en ekonomie kandidatexamen. Programmet ges vid båda campusorterna Sundsvall och Östersund. Under din studietid läser du huvudområdet företagsekonomi varvat med kompletterande ämnen. Under det första året ingår kurser inom företagsekonomi och nationalekonomi. Under det andra året läser du kurser inom företagsekonomi, vetenskaplig metod, inledande juridik samt statistik. Inför det tredje året väljer du inriktning mot antingen marknadsföring och affärsutveckling eller redovisning och finansiering. Kurserna det tredje året ges företrädesvis på engelska. Via vårt internationella kontaktnät har du möjlighet att under en eller två terminer förlägga din studietid vid ett utländskt universitet.

Marknadsföring och affärsutveckling
Inriktningen behandlar förutsättningar för affärsmodellsutveckling och innovationer där marknadsundersökningar, affärsnätverk och sociala relationer samt fördjupade kunskaper i konsumentbeteende utgör viktiga beståndsdelar. Här ingår även strategiska och praktiska implikationer för företag och andra organisationer. I inriktningen ingår även en introduktion till artificiell intelligens (AI) och dataanalys samt handelsrätt.

Redovisning och finansiering
Inriktningen ger dig fördjupade kunskaper kopplat till arbete med kvalificerade uppgifter inom ekonomisk styrning och planering, finans- och finansieringsfrågor samt redovisning och revision. Inriktningen innehåller även en introduktion till artificiell intelligens (AI) och dataanalys samt beskattningsrätt.

Behörighet

Grundläggande behörighet Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen efter genomförda studier

Ekonomie kandidatexamen

Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi
som översätts till
Degree of Bachelor of Science with a major in Business Administration

inspelning webbinarium Saco

Se vårt webbinarium där studenterna Shemaa Kamal, Sandra Person Lindgren och Gabriel Eriksson Sahlin svarar på frågor om hur en dag på campus kan se ut, hur de ser på framtiden och vad man gör som student på fritiden.

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller