Ekonomprogram, 180 hp

Spara favorit

Välutbildade ekonomer kommer alltid att vara efterfrågade. Mittuniversitetets ekonomprogram är en generell utbildning som ger kompetens för arbete inom företag men även inom privata och offentliga organisationer. Utbildningen ger dig också en god grund för egenföretagande. Programmet ges vid både Campus Sundsvall och Campus Östersund.

Våra studenter är eftertraktade av branschen. Praktiska och arbetsförberedande fördjupningsinriktingar under utbildningen gör att många av våra studenter signas upp av företag redan studietiden.

Programmet innehåller kurser inom företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och juridik. Huvudområdena företagsekonomi och nationalekonomi läses varvat med praktiska inslag och kompletterande ämnen under hela studietiden. Val av inriktning gör du under termin fyra. Vikt läggs vid att anknyta utbildningen till yrkeslivets frågeställningar. Det internationella kontaktnätet ger dig möjligheter till studier under en eller två terminer vid utländskt universitet. Efter utbildningen kan du läsa vidare inom ett av magisterprogrammen, redovisning eller marknadsföring.

Redovisning och revision
Kurserna ger fördjupade kunskaper inom det rubricerade området och vänder sig främst till dig som planerar att arbeta med kvalificerade redovisnings- och revisionstjänster. Under utbildningen erbjuds anpassad praktik på företag eller organisationer i regionen. Inriktningen ger en god grund för blivande revisorer och ekonomiadministratörer i högre befattningar.

Marknadsföring och organisation inom ett internationellt perspektiv
Kurserna ger fördjupade kunskaper om marknadsföring, organisation och ledarskap på en global marknad, samt god förståelse för globaliseringens strategiska och praktiska implikationer för företag och andra organisationer. Utbildningen behandlar betydelsen av kulturell kompetens och personliga relationer vid internationell marknadsföring och utländska affärshandlingar.

Marknadsföring och upplevelser inom turistnäringen
Kurserna ger fördjupade kunskaper inom varumärke och marknadsföring samt förståelse för upplevelseindustrins strategiska och praktiska implikationer för främst turistföretag samt andra organisationer. Betydelsen av varumärken och personliga relationer vid marknadsföring inom turistnäringen samt upplevelseindustrins möjligheter och utmaningar behandlas.

Finansiering
Kurserna ger fördjupade kunskaper om finansiella institutioner och marknader samt monetär ekonomi. Centralbankens roll och dess skötsel av penningpolitik nationellt och internationellt studeras liksom relevanta och aktuella teorier inom finansiell ekonomi och portföljmanagement samt företags möjligheter att anskaffa riskkapital och investerarnas behov av att minimera risktagande. Fokus ligger på bank- och försäkringsbranschen och omfattar reglering, rådgivning och försäljning av finansiella tjänster och försäkringslösningar.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A.
Eller:
Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 4)

Examen efter genomförda studier

Ekonomie kandidatexamen
Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi alternativt nationalekonomi
översatt till
Degree of Bachelor of Science with a major in Business Administration or Economics

Arbetslivskontakt

Redovisning och revision: Under utbildningen erbjuds anpassad praktik på företag eller organisationer inom regionen.
Finansiering: Utbildningen genomförs i nära samarbete med företrädare för banker och försäkringsbolag.

Vill du fördjupa dina kunskaper inom företagsekonomi?

Studenter, P-huset, Östersund

Våra magisterprogram med inriktning mot redovisning och revision och marknadsföring och management ger dig möjlighet att arbeta med kvalificerade ekonomitjänster inom området.

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du på...

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Det här kan du jobba med efter studierna

Arbetslivsanknytning, praktik

Exempel på några yrken du kan söka dig till efter avslutad utbildning vid ekonomprogrammet:

 • Ekonom
 • Revisor
 • Redovisningskonsult
 • Account manager
 • Analytiker
 • Controller
 • Ekonomiassistent
 • Finansanalytiker
 • Fondadministratör
 • Kapitalrådgivare
 • Personlig bankman
 • Försäkringsrådgivare
 • Försäkringshandläggare
 • Marknadsstrateg
 • Marknadsförare
 • Marknadsassistent
 • Försäljare
 • Inköpare
 • Projektledare
 • Projektadministratör