Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap, 120 hp

Spara favorit

Är du intresserad av att forska? Vårt forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap är en utbildning för dig som siktar mot en framtida karriär inom forskning eller avancerat utredningsarbete.

Det här forskningsförberedande programmet riktar sig till dig som vill utveckla dina kunskaper och färdigheter i att planera och genomföra olika forskningsprojekt. Som student planerar och driver du ett större sammanhängande projekt i samarbete med seniora forskare.

Programmet har tre inriktningar – idrottsvetenskap, socialt arbete och turism. Forskningen inom idrottsvetenskap har fokus på tre områden: träning och prestation inom elitidrott, omgivningsfysiologi och fysisk aktivitet och hälsa. Innan ansökan bör du ha kontaktat en tänkbar handledare.
Forskningen inom socialt arbete är inriktad mot frågor som rör mänskliga rättigheter, social rättvisa och det sociala arbetets globala och glokala utmaningar.
Forskning inom turism har fokus på forskningsområdena naturbaserad turism, informationsteknologi och turism, destinationer och turismens ekonomiska, politiska och rumsliga dynamik.

Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt och engagerat inom ett projekt som väljs tillsammans med din handledare inom ett forskningsfält som bedrivs på Avdelningen för hälsovetenskap, Avdelningen för socialt arbete och Avdelningen för turismvetenskap och geografi. Utbildningen består dels av kurser på avancerad nivå, dels ett större individuellt projektarbete som avslutas med en skriftlig och muntlig presentation av ditt projekt.

Sammankomster

Studenterna förväntas i normalfall genomföra sina studier på heltid vid avdelningen, om inte annat överenskommits. En del av arbetet kan förläggas utanför campus om projektet medger det.

Behörighet

Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Inriktningsspecifika krav

Idrottsvetenskap
Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp inom idrottsvetenskap, fysiologi, medicin, biologi eller motsvarande.

Socialt arbete
Avlagd kandidatexamen i socialt arbete om minst 180 hp.

Turism
Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp inom turismvetenskap, kulturgeografi eller annat samhällsvetenskapligt ämne.

Urval

- Sökandens kompetens i förhållande till vald ämnesinriktning inom projektet
- Personligt ansökningsbrev
- Vetenskaplig kvalitet på självständigt arbete inom kandidatexamen eller artikel, utifrån den planerade forskningsinriktningens krav
- Studentens analytiska förmåga, förmåga att uttrycka sig skriftligt samt förmåga att arbeta självständigt och i grupp- Sökandens kompetens i förhållande till vald ämnesinriktning inom projektet
- Vetenskaplig kvalitet på självständigt arbete inom kandidatexamen eller artikel, utifrån den planerade forskningsinriktningens krav
- Studentens analytiska förmåga, förmåga att uttrycka sig skriftligt samt förmåga att arbeta självständigt och i grupp
- Personligt ansökningsbrev
- Intervju
Ansökningsbrevet ska skickas som pdf per e-mail till programansvarige Erika Schagatay, erika.schagatay@miun.se

Please note that in addition to your application you must also submit a letter stating your interest in the programme and describe your interests in different fields within Biology. Describe your previous background relevant to the subject and attach your Bachelor’s thesis or similar individual projects that you wish to refer to. This material should be sent as PDF by e-mail to the Head of Programme Erika Schagatay, erika.schagatay@miun.se- Sökandens kompetens i förhållande till vald ämnesinriktning inom projektet
- Vetenskaplig kvalitet på självständigt arbete inom kandidatexamen eller artikel, utifrån den planerade forskningsinriktningens krav
- Studentens analytiska förmåga, förmåga att uttrycka sig skriftligt samt förmåga att arbeta självständigt och i grupp
- Personligt ansökningsbrev
- Intervju
Ansökningsbrevet ska skickas som pdf per e-mail till programansvarige Erika Schagatay, erika.schagatay@miun.se

Please note that in addition to your application you must also submit a letter stating your interest in the programme and describe your interests in different fields within Biology. Describe your previous background relevant to the subject and attach your Bachelor’s thesis or similar individual projects that you wish to refer to. This material should be sent as PDF by e-mail to the Head of Programme Erika Schagatay, erika.schagatay@miun.se- Sökandens kompetens i förhållande till vald ämnesinriktning inom projektet
- Vetenskaplig kvalitet på självständigt arbete inom kandidatexamen eller artikel, utifrån den planerade forskningsinriktningens krav
- Studentens analytiska förmåga, förmåga att uttrycka sig skriftligt samt förmåga att arbeta självständigt och i grupp
- Personligt ansökningsbrev
- Intervju
Ansökningsbrevet ska skickas som pdf per e-mail till programansvarige Majen Espvall, majen.espvall@miun.se


Please note that in addition to Your application You must also submit a letter stating Your interest in the programme and describe your interests in different fields within Social Work. Describe your previous background relevant to the subject and attach your Bachelor´s thesis or similar individual projects that You wish tor refer to. This material should be sent as Pdf by e-mail to the Head of Programme Majen Espval, majen.espvall@miun.se- Sökandens kompetens i förhållande till vald ämnesinriktning inom projektet

- Vetenskaplig kvalitet på självständigt arbete inom kandidatexamen eller artikel, utifrån den planerade forskningsinriktningens krav
- Studentens analytiska förmåga, förmåga att uttrycka sig skriftligt samt förmåga att arbeta självständigt och i grupp- Sökandens kompetens i förhållande till vald ämnesinriktning inom projektet
- Vetenskaplig kvalitet på självständigt arbete inom kandidatexamen eller artikel, utifrån den planerade forskningsinriktningens krav
- Studentens analytiska förmåga, förmåga att uttrycka sig skriftligt samt förmåga att arbeta självständigt och i grupp
- Intervju
Personligt ansökningsbrev
Ansökningsbrevet ska skickas som pdf per e-mail till programansvarige Sandra Wall-Reinus, sandra.wall-reinus@miun.se


Please note that in addition to your application You must also submit a letter stating your interest in the programme and describe your interests in different fields withins Tourism. Describe your previous background relevant to the subject and attach your Bachelor´s thesis or similar individual projects that You wish to refer to. This material should be sent at Pdf by e-mail to the Head of Programme Sandra Wall-Reinus, sandra.wall-reinus@miun.se

Examen efter genomförda studier

Masterexamen
Examensbenämningen för respektive inriktning är följande:

Idrottsvetenskap:
Masterexamen med huvudområdet idrottsvetenskap
som översätts till Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Sport Science

Socialt arbete:
Masterexamen med huvudområdet socialt arbete
som översätts till Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Social Work

Masterexamen med huvudområdet turismvetenskap alternativt kulturgeografi som översätts till
Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Tourism Studies or Human Geography

Efter utbildningen

För att bli forskare krävs att du efter utbildningen går en forskarutbildning.

Arbetslivskontakt

Kontakt etableras under utbildningstiden med en eller flera forskningsmiljöer.

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du på...

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...