Flera böcker i en bokhylla

Masterprogram i litteraturvetenskap, 120 hp

Masterprogrammet i litteraturvetenskap ger dig en vidgad kunskap om litteraturhistorien samt en fördjupad förmåga till litterär analys och teoretisk reflektion. Kurserna på programmet fokuserar specifika epoker, teman och teoretiska inriktningar. Programmet har en ämnesöverskridande humanistisk karaktär, och ett antal kurser ges i samarbete med historieämnet.


  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: Nej
  • Studiefart: 100%
  • Antal platser: 20
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-M2613
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 april 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

Om programmet

Programmet består av två års heltidsstudier (ett år för en magisterexamen) som avslutas med skrivandet av en masteruppsats. Kurserna dessförinnan är överlag seminariebaserade. Genom att närstudera och diskutera litterära och teoretiska texter under lärarnas vägledning får du en fördjupad inblick i den litteraturvetenskapliga ämneskunskapen, men också förutsättningar för att kunna analysera texter och frågeställningar inom andra områden. Utbildningen är i hög grad forskningsanknuten. Programmet innehåller vissa möjligheter att anpassa kursutbudet till dina specifika intressen.

Undervisningens upplägg

Programmet ges på distans utan fysiska sammankomster. Kommunikation sker via lärplattform och mötesverktyg som Zoom, och du förutsätts därför ha tillgång till dator med internetuppkoppling samt fungerande mikrofon och headset.

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs avlagd kandidatexamen eller motsvarande utländsk examen i huvudområdet litteraturvetenskap, eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Examen efter genomförda studier

Masterexamen

Masterexamen, med huvudområde litteraturvetenskap, översatt till Degree of Master of Arts (120 credits) with a major in Comparative Literature.

Efter utbildningen

En masterexamen i litteraturvetenskap ger dig kompetens som är användbar inom en rad områden, som journalistiken, bokbranschen och kultursfären i stort. Du uppfyller också förkunskapskraven för att kunna fortsätta dina akademiska studier med en forskarutbildning.

Kontakt

Frågor om programmet
Sidan uppdaterades 2024-07-08