äo_hållbar_utveckling.jpg

Ekoteknik, 180 hp

Grönt företagande och miljöteknikutveckling är branscher som blir allt viktigare i takt med att hållbarhetsperspektivet växer. Ekoteknikprogrammet ger dig goda kunskaper om hur vi kan använda naturens resurser på ett globalt hållbart sätt och förbereder dig för yrkesverksamhet inom området – såväl i Sverige som internationellt.
 • Start: Höstterminen 2019
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Obligatoriska träffar: Ja
 • Ort: Östersund
 • Platsfördelning: B/P: 67/33%
 • Antal platser: 20
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-B4051

Sista anmälan: 15 april 2019

 • Start: Höstterminen 2019
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Obligatoriska träffar: Ja
 • Ort: Södertälje
 • Platsfördelning: B/P: 67/33%
 • Antal platser: 10
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-B7131

Sista anmälan: 15 april 2019

 • Start: Höstterminen 2019
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Platsfördelning: B/P: 67/33%
 • Antal platser: 20
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-B4061

Sista anmälan: 15 april 2019

 • Start: Höstterminen 2020
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Platsfördelning: B/P: 67/33%
 • Antal platser: 20
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-B4761

Sista anmälan: 15 april 2020

Anmälan öppnar den 15 mars. 

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

 • Start: Höstterminen 2020
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Obligatoriska träffar: Ja
 • Ort: Östersund
 • Platsfördelning: B/P: 67/33%
 • Antal platser: 20
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-B4771

Sista anmälan: 15 april 2020

Anmälan öppnar den 15 mars. 

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

I det här programmet kombinerar vi miljövetenskap med miljöteknik för att du ska få en helhetssyn på hur miljöproblemen kan förebyggas och undvikas. Utbildningen, som är tvärvetenskaplig, ger dig träning i att se problem och frågeställningar ur olika perspektiv. Detta behövs då vi behöver förstå både hur naturen och samhället fungerar, och kanske allra viktigast hur vi kan få dem att fungera tillsammans.

Ekoteknikprogrammet är öppet för både svenska och internationella studenter, vilket innebär att delar av undervisningen sker på engelska. Programmets upplägg ger dig möjlighet att välja om du vill läsa på Campus Östersund eller på distans. Som distansstudent går det även att vara knuten till Campus Telge i Södertälje. Du åker då till Östersund två-tre gånger per termin, men övrig tid har du möjlighet att studera vid Campus Telge.

Samläsning sker mellan distans- och campusstudenter samt mellan våra tre olika ekoprogram – Ekoteknik, Ekoingenjör och Ekoentreprenör för hållbar utveckling. Det gör att klassen blir stor och ger många tillfällen till erfarenhetsutbyte för dig som studerar. Du kommer också att samläsa med internationella studenter vilket bidrar till ett internationellt perspektiv på miljöfrågor.

Sammankomster

Distansprogrammet har 2-3 obligatoriska sammankomster per termin i Östersund (gäller även antagna till Campus Telge).

Behörighet

Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska) + Kemi A och Matematik C. Eller: Kemi 1, Matematik 3b/3c
(OB 8)

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet miljövetenskap som översätts till Degree of Bachelor of Science with a major in Environmental Science.

Efter utbildningen

Våra tidigare studenter jobbar som företagare eller som anställda inom företag och myndigheter inom alla typer av arbeten som har med miljöfrågor, miljöteknik och hållbar utveckling att göra. Några exempel är miljöansvarig på företag, avfallsingenjör, miljöinspektör på kommun eller länsstyrelse, företagare inom ekoturism, produktutvecklare inom småskalig livsmedelsförädling, energioptimerare, folkhälsohandläggare, Agenda 21-handläggare, miljöadministratör på energibolag, Grön Trafik-handläggare, med mera.

Du kan också fördjupa dina kunskaper genom ytterligare studier i vårt masterprogram.

Arbetslivskontakt

Ekoteknikprogrammet har en lång tradition av praktiska moment i undervisningen. Sedan 1983 har studenterna jobbat mot både företag och myndigheter under studietiden. Att avsluta utbildningen med ett arbete åt ett företag eller myndighet blir ofta en bra merit som start på arbetslivet.

Läs mer