Studenter, utomhus, Östersund

Socionomutbildning – för dig som är engagerad i sociala frågor och vill förstå och förändra människors livsvillkor i Sverige och i världen. Mittuniversitetet är det enda lärosätet som erbjuder två långa handledda praktikperioder. Du kan göra din praktik i Sverige eller utomlands. Den kompetens som du får genom vår internationella och interkulturella profil är efterfrågad på arbetsmarknaden.

 • Start: Vårtermin 2024
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 60
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-P4010

Hösttermin 2024

room Campus, Östersund
 • Start: Hösttermin 2024
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 70
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-P4651

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Vårtermin 2025

room Campus, Östersund
 • Start: Vårtermin 2025
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 60
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-P4290

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Om programmet

Vi har en internationell profilering genom hela utbildningen. Du läser om diskriminering, rasism och marginalisering. Tillsammans med möjligheten till utlandspraktik fyller vår utbildning en viktig uppgift i den nationella utvecklingen av socialt arbete.De sociala utmaningarna är många, barn och unga som far illa, hemlöshet, psykiska och fysiska funktionsnedsättning, trafficking, missbruk, segregation och utanförskap. Du förbereds att arbeta inom många yrken genom att utbildningen innehåller praktik och teori med färdighetstränande inslag. Yrkesalternativen kan vara på individnivå eller ett mer strukturellt plan, förebyggande, utredande eller mer behandlingsinriktat.

Undervisningens upplägg

Socionomutbildningen läses på campus i Östersund och kan inte läsas på distans. De två praktikperioder programmet innehåller kan dock läsas på annan ort alternativt utomlands.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Äldre gymnasiebetyg

Urval

Program öppna för högskolenybörjare, urval på Betyg och Högskoleprov.

Examen efter genomförda studier

Socionomexamen

Efter att ha fullföljt hela programmet har man uppnått kursfordringarna för Socionomexamen.
som översätts till
Degree of Bachelor of Science in Social Work.

Efter fullföljda studier till och med termin 6 har man uppnått kursfordringar för Kandidatexamen med huvudområdet socialt arbete (180 hp)
som översätts till
Degree of Bachelor of Science with a major in Social Work

Efter utbildningen

Socionomer kan arbeta i kommuner, landsting, statlig och privat verksamhet, samt i frivilligorganisationer. Områden där socionomer finns är socialtjänst, vård och omsorg, skola, kriminalvård, försäkringskassa, arbetsförmedling, vårdinstitutioner och flyktingmottagningar. En del socionomer blir arbetsledare till exempel inom äldreomsorg eller leder projekt. Efter utbildningen kan du läsa vidare till magisterexamen och söka forskarutbildning.

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2024-02-02