Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp

Spara favorit

Fritidshemmet är en pedagogisk verksamhet för barn mellan 6-13 år. Fritidspedagogik står i centrum i arbetet med barns behov och intressen. Barnen ska få en meningsfull och stimulerande utbildning. Fritidslärare är Sveriges största bristyrke vilket innebär att du är efterfrågad på arbetsmarknaden.

Utbildningen består av tre huvuddelar; fritidspedagogiskt område, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning. Du kommer att arbeta med att organisera meningsfulla aktiviteter för barn med olika intressen och förutsättningar. Utbildningsvetenskapliga kärnan innehåller områden som är viktiga för din framtida yrkesutövning. I den ingår bland annat barns utveckling och lärande, sociala relationer, konflikthantering, ledarskap och läroplansteorier. Utbildningen har 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning där du under handledning planerar specialpedagogik, genomför och utvärderar verksamheten i fritidshemmet och skolan. Under dessa veckor har du stöd av och kontinuerlig dialog med en handledare. I slutet av utbildningen gör du ett självständigt arbete som omfattar 15 hp. Du läser också ett praktiskt-estetiskt ämne vilket ger dig möjlighet att undervisa i ämnet i F-6. Du kan välja mellan att läsa bild eller
idrott 30 hp.

Alla lärarutbildningar bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, därför kommer du i utbildningens olika kurser även att arbete med och utveckla färdigheter i vetenskapligt tänkande och skrivande.

Sammankomster

Utbildningen ges på distans med campusträffar vilket innebär fyra till fem samlingsveckor per termin på campus, en samlingsvecka varierar mellan 3-5 dagar. Samlingsveckorna innehåller föreläsningar, seminarier, workshops, praktiska moment och olika former av examinationer. Mellan samlingsveckor studerar du på hemmaplan. Du läser kurslitteratur och arbetar med uppgifter som ska examineras under kommande samlingsvecka. Utbildningen är på heltid.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Engelska B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A.
Eller:
Engelska 6, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 6a)

Examen efter genomförda studier

Grundlärarexamen
Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem
översatt till
Degree of Bachelor of Arts in Primary Education - Extended School

Artiklar om programmet

Skärmdump till artkel om SVT:s reportage

Lärarstudenter utbildar sig på hal is

Inför det kommande arbetet som fritidslärare får våra studenter kunskaper inom en mängd områden. Ett exempel är vad man måste veta innan man ger sig ut på isarna tillsammans med en grupp barn.

Lärarutbildningen, inriktning bild

Mohammed valde läraryrket för att göra skillnad

Det finns ett stort behov av lärare med utländsk bakgrund i svensk skola. Men på lärarutbildningarna råder ofta brist på studenter med just den bakgrunden. Mohammed Nadir, student vid Mittuniversitetet, är en av dem som ändå har valt att utbilda sig till lärare.

Nordplusprogrammet I Danmark

Succé för initiativ inom Nordplusprogrammet

Ett nätverk för blivande fritidslärare har bildats inom Nordplusprogrammet, och studenter och lärare har nu varit iväg på sin första intensivkurs. Det blev en dundersuccé, enligt Assar Hörnell, internationaliseringsansvarig på UTV.

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...

 Ekonomi

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du...

Studenter, Sundsvall, utomhus

Campus Sundsvall

Sundsvallsregionen är idag norra Sveriges största arbetsmarknad, och i denna miljö har universitetet en given plats. Sundsvall är en...

Östersund

Campus Östersund

Östersund är vinterstaden nummer ett. Det korta avståndet till fjällen och landets främsta alpina centrum – Åre – gör att många väljer Östersund...

Distansutbildning, arbete vid dator, onlinemöte, skypemöte

Att plugga på distans

Kan du inte plugga på plats finns det en annan lösning – vi har ett av landets största utbud av distansutbildningar. Det gör att du i viss mån...

Mer inspiration

Om du vill veta mer - gå in på webbplatserna Lärarutbildningsguiden och För det vidare. Där hittar du mer information som ger en bra bild av yrket och de olika lärarutbildningarna.