Musiklektion

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp

Fritidshemmet är en pedagogisk verksamhet inom skolväsendet för elever mellan 6-13 år. I uppdraget ingår att erbjuda en meningsfull och stimulerande utbildning. Fritidspedagogik kännetecknas ofta av grupporienterad undervisning i inomhus- och utomhusmiljö. Lärandet är situationsstyrt och utgår från elevernas behov, intressen och initiativ. Genom denna utbildning ges du möjlighet att efter erhållen examen få lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshemmet samt i skolämnena bild eller idrott och hälsa.

 • Start: Höstterminen 2021
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Platsfördelning: B/P: 60/40%
 • Antal platser: 30
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2931

Sista anmälan: 15 april 2021

Höstterminen 2022

room Distans med campusträffar, Sundsvall
 • Start: Höstterminen 2022
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Platsfördelning: B/P: 60/40%
 • Antal platser: 30
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2331

Sista anmälan: 19 april 2022

Anmälan öppnar den 15 mars.

Du kan ändra din ansökan till och med 19 april

Utbildningen består av tre huvuddelar; fritidspedagogiskt område, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning. Du kommer att arbeta med att organisera meningsfulla aktiviteter för elever med olika intressen och förutsättningar. Den utbildningsvetenskapliga kärnan innehåller områden som är viktiga för din framtida yrkesutövning. I den ingår bland annat barns utveckling och lärande, sociala relationer, specialpedagogik, konflikthantering, ledarskap och läroplansteori. Utbildningen har 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning där du under handledning planerar, genomför och utvärderar verksamheten i fritidshemmet och skolan. Under dessa veckor har du stöd av och kontinuerlig dialog med en handledare. I slutet av utbildningen gör du ett självständigt arbete som omfattar 15 hp. Du läser också ett praktiskt-estetiskt ämne vilket ger dig behörighet att undervisa i ämnet i F-6. Du kan välja mellan att läsa bild eller idrott och hälsa 30 hp.

Alla lärarutbildningar bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Därför kommer du i utbildningens olika kurser även att arbeta med och utveckla färdigheter i vetenskapligt tänkande och skrivande.

Sammankomster

Utbildningen ges på distans med campusträffar, vilket innebär fyra till fem campusförlagda veckor per termin på Campus, en campusvecka varierar mellan tre till fem dagar. Campusveckorna innehåller föreläsningar, seminarier, workshops, praktiska moment genom läraktiviteter, samt olika former av examinationer. Mellan campusveckorna studerar du på hemmaplan. Du läser kurslitteratur och arbetar med uppgifter, enskilt eller i grupp, som ska examineras under kommande campusvecka. Utbildningen motsvarar heltidsstudier, med 100% studietakt, dvs 180 hp under 3 år.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Engelska B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A.
Eller:
Engelska 6, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 6a)

Examen efter genomförda studier

Grundlärarexamen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem
översatt till
Degree of Bachelor of Arts in Primary Education - Extended School

Efter utbildningen

Efter att du slutfört din utbildning och erhållit ditt examensbevis ansöker du om lärarlegitimation och behörighet hos Skolverket.

Mer om programmet

Lärarstudenter utbildar sig på hal is

Inför det kommande arbetet som fritidslärare får våra studenter kunskaper inom en mängd områden. Ett exempel är vad man måste veta innan man ger sig ut på isarna tillsammans med en grupp barn.

Succé för initiativ inom Nordplusprogrammet

Ett nätverk för blivande fritidslärare har bildats inom Nordplusprogrammet, och studenter och lärare har nu varit iväg på sin första intensivkurs. Det blev en dundersuccé, enligt Assar Hörnell,...

Mohammed valde läraryrket för att göra skillnad

Det finns ett stort behov av lärare med utländsk bakgrund i svensk skola. Men på lärarutbildningarna råder ofta brist på studenter med just den bakgrunden. Mohammed Nadir, student vid Mittuniversit...

"Jag tycker att utbildningen till fritidslärare har en bra blandning av teori och praktik "

Läs hela intervjun med Intervju med Felix Forsberg

Roligast har varit att utvecklas så mycket som person.

Läs hela intervjun med Marina Brovinger
SE Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem

Programansvarig berättar

Här kan du höra Linda Enström, programansvarig för lärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem, berätta mer.

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller