Tält

ETOUR är Sveriges ledande turismforskningscentrum. Forskarna utvecklar och kommunicerar vetenskaplig kunskap om turism och resande – med hållbar destinationsutveckling i fokus. Verksamheten innefattar forskning, utbildning, samt dialog och samverkan med turistnäringens aktörer.

Nyheter

Pedagogiska priset till Minna Sundström och Solene Prince

Studentkårerna har delat ut sitt årliga pedagogiska pris till lärarna Minna Sundström, institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap och Solene Prince, institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism. Prisutdelningen äger rum vid akademisk högtid den 7 oktober i Sundsvall.

ETOUR medarrangör på Turismdagen

Den 17 oktober anordnar Jämtland Härjedalen Turism (JHT), tillsammans med ETOUR, Turismdagen för att uppmärksamma besöksnäringen och dess betydelse för Jämtland Härjedalen. Årets tema är Innovation.

Turism stor del av Sveriges 17000 EU-projekt

Mycket byråkrati, projektresultat som inte tas tillvara i ordinarie verksamhet och kort framförhållning för utlysningar. Å andra sidan tillväxt, samhällsnytta och platsutveckling. Det är slutsatser i en rapport från forskare vid ETOUR som kartlagt alla EU-finansierade projekt under åren 2011-2020.

ETOUR i sociala medier

Utsikt

Sidan uppdaterades 2022-09-20