ETOURs medarbetare forskar om bland annat naturbaserad turism, informationsteknologi och turism, turismens ekonomiska, politiska och rumsliga dynamik och destinationer. Här kan du hitta alla medarbetare som är knutna till ETOUR.

Affilierade forskare

Medarbetare, sorterade på förnamn

Anders Nordvall

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

010-142 78 14

Daniel Laven

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 86 20

Jack Shepherd

Doktorand|Doctoral Student

010-142 88 96

Jennie Gelter

Doktorand|Doctoral Student

010-142 86 17

Kai Kronenberg

Doktorand|Doctoral Student

010-142 79 07

Kristin Godtman Kling

Doktorand|Doctoral Student

010-142 78 51

Lusine Margaryan

Lektor, biträdande|Lektor, biträdande

010-142 80 75

Maria Lexhagen

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 83 39

Märit Christensson

Fakultetshandläggare|Faculty Officer

010-142 82 03

Martin Wallstam

Doktorand|Doctoral Student

010-142 79 13

Michael Röslmaier

Universitetslektor, Adjungerad|Adjunct Lecturer

010-142 78 84

Rosemarie Ankre

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 78 36

Sandra Wåger

Kommunikatör|Communications Officer

010-142 82 08

Sandra Wall-Reinius

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 82 46

Solene Prince

Forskare|Researcher

010-142 82 34

Tatiana Chekalina

Universitetslektor, Biträdande|Associate Senior Lecturer

010-142 89 54

Wilhelm Skoglund

Universitetslektor

010-142 83 95