Medarbetare

ETOURs medarbetare forskar om bland annat naturbaserad turism, informationsteknologi och turism, turismens ekonomiska, politiska och rumsliga dynamik och destinationer. Här kan du hitta alla medarbetare som är knutna till ETOUR.

Affilierade forskare

Medarbetare, sorterade på förnamn

Anders Nordvall

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

+46 (0)10-1427814

Axel Eriksson

Doktorand|Doctoral Student

+46 (0)10-1428911

Cecilia De Bernardi

Postdoktor|Postdoc

+46 (0)10-1428084

Daniel Laven

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428620

Jack Shepherd

Doktorand|Doctoral Student

+46 (0)10-1428896

Jennie Gelter

Doktorand|Doctoral Student

+46 (0)10-1428617

Jonathan Yachin

Postdoktor|Postdoc

+46 (0)10-1428521

Kai Kronenberg

Doktorand|Doctoral Student

+46 (0)10-1427907

Kristin Godtman Kling

Doktorand|Doctoral Student

+46 (0)10-1427851

Lusine Margaryan

Lektor, biträdande|Lektor, biträdande

+46 (0)10-1428075

Maria Lexhagen

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428339

Märit Christensson

Fakultetshandläggare|Faculty Officer

+46 (0)10-1428203

Martin Wallstam

Doktorand|Doctoral Student

+46 (0)10-1427913

Matthias Fuchs

Professor|Professor

+46 (0)10-1428912

Michael Röslmaier

Universitetslektor, Adjungerad|Adjunct Lecturer

+46 (0)10-1427884

Peter Fredman

notitle|notitle

+46 (0)10-1427804

Rosemarie Ankre

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1427836

Sandra Wåger

Kommunikatör|Communications Officer

+46 (0)10-1428208

Sandra Wall-Reinius

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428246

Solene Prince

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

+46 (0)10-1428234

Tatiana Chekalina

Universitetslektor, Biträdande|Associate Senior Lecturer

+46 (0)10-1428954

Wilhelm Skoglund

Universitetslektor

+46 (0)10-1428395