ETOURs medarbetare forskar om bland annat naturbaserad turism, informationsteknologi och turism, turismens ekonomiska, politiska och rumsliga dynamik och destinationer. Här kan du hitta alla medarbetare som är knutna till ETOUR.

Medarbetare, sorterade på förnamn

Anders Nordvall

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

+46 (0)10-1427814

Affilierade forskare

Sidan uppdaterades 2022-11-28