Civilingenjör i teknisk kemi

Ämnet kemi vid Mittuniversitetet är definierat som kunskapen om kemiska ämnens
egenskaper, uppbyggnad och reaktioner samt deras förekomst och deras effekter på
omgivningen och deras användning för att lösa tekniska och vetenskapliga problem.
Utbildning på forskarnivå finns vid Mittuniversitetet inom tre olika inriktningar,
analytisk kemi, fysikalisk kemi samt organisk kemi. Aktuella forskningsområden
beskrivs på universitetets hemsida.

Pågående forskningsprojekt

BioRem Fiber

Inom forskningsprojektet BioRem Fiber är målet att utveckla marknadsanpassad miljöteknik för att sanera fiberbankar längs Västernorrlands kust med hjälp av svamp, växter och bakterier, så kallad...

Cello

Forskningsgruppen inom teknisk yt- och kolloidteknik har fått finansiering för forskningsprojektet Cello. Forskningen finansieras av Vetenskapsrådet.

FoamFiber

FoamFiber kommer att använda nanocellulosa- och cellulosakompositer för att ersätta fossila plastprodukter för att möta de stora klimatutmaningarna i dagens samhälle. Projektet kommer särskilt att...

NeoPulp

Vår nya forskningsprofil Neopulp kommer att möjliggöra nya marknader för fiberprodukter från skogen och hjälpa skogsindustrin att bredda användningen av fiberbaserade material med resurseffektiva...

Pulp & Paper Professionals

En avancerad utbildning för dig i massa- och pappersbranschen. Pulp & Paper Professionals innebär ett helhetskoncept med forskningsnära kurser och utbildningar på avancerad nivå för yrkesverksamma.